Energetický štítek budovy Obnovitelné zdroje energie Úspora energie

ENERGETICKÝ PRŮKAZ A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

ENERGETICKÝ PRŮKAZ A ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

KONTROLA PROVOZOVANÉHO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ a KLIMATIZACE

KONTROLA PROVOZOVANÉHO SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ

ENERGETICKÝ MANAGEMENT ISO 50001

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK

ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK

null

DOTACE

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Naše firma je přední poradenská a konzultační společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí s mnohaletými zkušenostmi v oboru. Firemní strategie je orientována především na zákazníka. Jeho potřeby jsou určující pro veškerou činnost i další vývoj firmy. Firma je budována a rozvíjena jako dynamická, zákaznicky orientovaná společnost, schopná pružně a spolehlivě reagovat na požadavky svých obchodních partnerů.

0
let
Již na trhu

Přinášíme do firem a organizací z veřejných zdrojů a úspory výdajů již 23 let.

0
Energetických posudků

Pomohli jsme najít nejlepší kombinaci financování pro více než 578 projektů.

0
MWh/Rok
Dosažené úspory 2022

V r. 2022 naši klienti dosáhli úspor energie více než 6350 MWh/rok.

0
mil. Kč
Projekty v investiční hodnotě

V r. 2022 jsme zpracovali klientům projekty v hodnotě přes 290 mil. Kč.

0
T/R CO2
Snížení hodnot CO2

Našim klientům jsme v r. 2022 pomohli snížit CO2 o více než 1950 t/r.

Hledáte úspory při užíváni či správě rodinných či bytových domů? Chcete optimalizovat jejich provoz a mít výdaje na provoz těchto objektů pod kontrolou? Uvažujete nad koupi nemovitosti a nevíte, kolik Vás bude stát její provoz? Chystáte větší rekonstrukci nemovitosti spojenou se snížením energetické náročnosti a chcete využít možné dotace? Chcete zjistit kvalitu provedené práce a zabránit ekonomickým ztrátám při užívání objektů? Máte povinnosti vyplývající ze zákona 406/2000 Sb.?

Vaše výrobní činnost je energeticky náročná a nevíte jak ji snížit? Chcete optimalizovat provoz firmy a mít výdaje na provoz pod kontrolou? Chystáte modernizaci výroby spojenou se snížením energetické náročnosti? Chcete implementovat energetický management a nové předpisy do výroby a chodu firmy? Chystáte modernizaci provozu se snížením energetické náročnosti a chcete využít možné dotace? Máte povinnosti vyplývající ze zákona 406/2000 Sb.?

Máte vysoké náklady na provoz bytových, školských, kulturních, sportovních, administrativních, zdravotních budov a dalších zařízení? Vaše obec či město nemá svého vlastního energetika? Chcete optimalizovat provoz Vaší instituce a mít výdaje na provoz pod kontrolou? Chystáte větší rekonstrukci nemovitosti spojenou se snížením energetické náročnosti a chcete využít možné dotace? Chcete zjistit kvalitu provedené práce a zabránit ekonomickým ztrátám při užívání objektů? Máte povinnosti vyplývající ze zákona 406/2000 Sb.?

Vložený kapitál do obnovitelných zdrojů energie je jedna z nejperspektivnějších investic v energetice.

Pokud chcete investovat svůj kapitál do této? Chcete připravit Vaši akvizici v této oblasti, včetně vypracování energetického auditu, podnikatelského plánu, projektové dokumentace, studie proveditelnosti, či dokument EIA a dalších věcí potřebných k realizaci díla? Máte problém financovat svůj podnikatelský záměr? Chcete vybrat realizační firmu, která provede vše bezchybně, s garancí a odzkoušenou technologií? Chcete zjistit kvalitu provedené práce a zabránit ekonomickým ztrátám při užívání těchto zdrojů?

BUDOVY

Hledáte úspory při užíváni či správě rodinných či bytových domů? Chcete optimalizovat jejich provoz a mít výdaje na provoz těchto objektů pod kontrolou? Uvažujete nad koupi nemovitosti a nevíte, kolik Vás bude stát její provoz? Chystáte větší rekonstrukci nemovitosti spojenou se snížením energetické náročnosti a chcete využít možné dotace? Chcete zjistit kvalitu provedené práce a zabránit ekonomickým ztrátám při užívání objektů? Máte povinnosti vyplývající ze zákona 406/2000 Sb.?

FIRMY, TECHNOLOGIE A PRŮMYSL

Vaše výrobní činnost je energeticky náročná a nevíte jak ji snížit? Chcete optimalizovat provoz firmy a mít výdaje na provoz pod kontrolou? Chystáte modernizaci výroby spojenou se snížením energetické náročnosti? Chcete implementovat energetický management a nové předpisy do výroby a chodu firmy? Chystáte modernizaci provozu se snížením energetické náročnosti a chcete využít možné dotace? Máte povinnosti vyplývající ze zákona 406/2000 Sb.?

OBCE A MĚSTA

Máte vysoké náklady na provoz bytových, školských, kulturních, sportovních, administrativních, zdravotních budov a dalších zařízení? Vaše obec či město nemá svého vlastního energetika? Chcete optimalizovat provoz Vaší instituce a mít výdaje na provoz pod kontrolou? Chystáte větší rekonstrukci nemovitosti spojenou se snížením energetické náročnosti a chcete využít možné dotace? Chcete zjistit kvalitu provedené práce a zabránit ekonomickým ztrátám při užívání objektů? Máte povinnosti vyplývající ze zákona 406/2000 Sb.?

MODERNÍ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Vložený kapitál do obnovitelných zdrojů energie je jedna z nejperspektivnějších investic v energetice.

Pokud chcete investovat svůj kapitál do této? Chcete připravit Vaši akvizici v této oblasti, včetně vypracování energetického auditu, podnikatelského plánu, projektové dokumentace, studie proveditelnosti, či dokument EIA a dalších věcí potřebných k realizaci díla? Máte problém financovat svůj podnikatelský záměr? Chcete vybrat realizační firmu, která provede vše bezchybně, s garancí a odzkoušenou technologií? Chcete zjistit kvalitu provedené práce a zabránit ekonomickým ztrátám při užívání těchto zdrojů?