Aktuality

V. č. 38/2022 Sb. o kontrole kotlů

Dne 1. března 2022 nabyla platnost Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, která je prováděcí vyhláškou k § 6s odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Podle nového znění § 6a zákona č. 406/2000 Sb. se kontroly netýkají pouze kotlů, ale všech zdrojů tepla, včetně kombinovaných systémů vytápění

Celý článek ...

Modernizační fond – výzva RES+

Podporovaná opatření přispívající k naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu OZE a snižování emisí skleníkových plynů, týkají se instalace nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie. Podporované oblasti: Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství: fotovoltaické elektrárny (FVE), geotermální zdroje energie (GTE), větrné elektrárny (VTE), malé vodní elektrárny (MVE). Termíny:

Celý článek ...

Modernizační fond – příjem žádostí spuštěn

Dne 24.5.2021 byl spuštěn příjem žádostí Program HEAT č. 1/2021 – Malé projekty, který podporuje rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie. Výzva je určena pro projekty s podporou do 15 mil. Eur. Dne 24.5.2021 byl spuštěn příjem žádostí Program HEAT č. 2/2021 – Velké projekty. Program je určen teplárnám, tedy vlastníkům soustav

Celý článek ...

Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích

Po více než roce od novely zákona č. 406/2000 Sb. vyšla prováděcí vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku. Vyhláška č. 140/2021 upřesňuje mimo jiné i koho se povinnost zpracovat EA týká. Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.

Celý článek ...

Program EFEKT II. MPO – Výzva č. 6

Výzva č.6  – zavedení systému hospodaření s energií Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Žadatelem dotace jsou kraje, obce a městské části nad 5 000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty, alokačním obdobím je 1.1.2021 – 31.12.2021. Dotace se vztahuje zejména na

Celý článek ...

Kouzelná krabička nefunguje

19.11.2020 Naše společnost v nejmenované firmě hodnotila v rámci žádosti OPPIK tzv. spořič elektrické energie, jehož základní funkcí je snížit síťové napětí. Bohužel se při měření nepotvrdilo snížení spotřeby energie, ale dokonce došlo překvapivě k zvýšení spotřeby energie. Potvrdilo se, že fyzikální zákony nelze obejít.

Celý článek ...

Energetický posudek na malou vodní elektrárnu

Naše firma v červnu tohoto roku zpracovala energetický posudek na rekonstrukci malé vodní elektrárny o výkonu cca 30 – 35 kW. Vodní elektrárna situovaná v Jihočeském kraji má instalovanou původní Francisovu a Kaplanovu turbínu. Investor dostane dotaci na rekonstrukci MVE až 80 % financí z celkové investice v rámci OPPIK programu podpory Obnovitelné zdroje energie. MVE uspoří

Celý článek ...

Doprava v energetických auditech!

Spotřeba a emise z pozemní dopravy v rámci energetických auditů Novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. od 25. 1. 2020 hodnotí v rámci energetického hospodářství nejen budovy a výrobní procesy, ale také nově dopravu. Pro docílení světových cílů v oblasti snižování energetické spotřeby a produkcí emisí musí energetičtí auditoři hodnotit nově spotřebu energie a emise z dopravy v rámci posuzovaného energetického hospodářství.

Celý článek ...