Aktuality

Novela vyhlášky o energetických auditech a posudcích

Po více než roce od novely zákona č. 406/2000 Sb. vyšla prováděcí vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku. Vyhláška č. 140/2021 upřesňuje mimo jiné i koho se povinnost zpracovat EA týká. Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.

Celý článek ...

Program EFEKT II. MPO – Výzva č. 6

Výzva č.6  – zavedení systému hospodaření s energií Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Žadatelem dotace jsou kraje, obce a městské části nad 5 000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty, alokačním obdobím je 1.1.2021 – 31.12.2021. Dotace se vztahuje zejména na

Celý článek ...

Kouzelná krabička nefunguje

19.11.2020 Naše společnost v nejmenované firmě hodnotila v rámci žádosti OPPIK tzv. spořič elektrické energie, jehož základní funkcí je snížit síťové napětí. Bohužel se při měření nepotvrdilo snížení spotřeby energie, ale dokonce došlo překvapivě k zvýšení spotřeby energie. Potvrdilo se, že fyzikální zákony nelze obejít.

Celý článek ...

Energetický posudek na malou vodní elektrárnu

Naše firma v červnu tohoto roku zpracovala energetický posudek na rekonstrukci malé vodní elektrárny o výkonu cca 30 – 35 kW. Vodní elektrárna situovaná v Jihočeském kraji má instalovanou původní Francisovu a Kaplanovu turbínu. Investor dostane dotaci na rekonstrukci MVE až 80 % financí z celkové investice v rámci OPPIK programu podpory Obnovitelné zdroje energie. MVE uspoří

Celý článek ...

Doprava v energetických auditech!

Spotřeba a emise z pozemní dopravy v rámci energetických auditů Novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. od 25. 1. 2020 hodnotí v rámci energetického hospodářství nejen budovy a výrobní procesy, ale také nově dopravu. Pro docílení světových cílů v oblasti snižování energetické spotřeby a produkcí emisí musí energetičtí auditoři hodnotit nově spotřebu energie a emise z dopravy v rámci posuzovaného energetického hospodářství.

Celý článek ...

Kolik se průměrně spotřebuje el. energie na přípravu jednoho jídla?

25.8.2020 V měsíci srpnu jsme zpracovávali Energetickou studii týkající se energetické náročnosti školní kuchyně. Studie byla provedena ve vzdělávacím středisku v Moravskoslezském kraji. Předmětem energetické studie bylo hodnocení energetické zátěže přípravy jídel novou technologií ve vztahu k nastaveným parametrům dodávky elektrické energie. Výsledkem hodnocení byla také průměrná roční spotřeba elektrické energie na

Celý článek ...

Pomoc firmám zasažených koronavirovou krizí

19.8.2020 V rámci projektu „Pomáháme firmám zasažených koronavirovou krizí“ poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty v rámci programu Úspory energie. Naše firma zpracovává energetické posudky potřebné pro energeticky úsporné projekty. Nyní je v běhu záruční program COVID III.

Celý článek ...

Energetické audity nově!

14.8.2020 Změnou zákona v letošním roce se dostala do nesouladu vyhláška o Energetických auditech a posudcích a zmíněný zákon. Tedy od jeho platnosti NENÍ možné zpracovávat energetické audity dle stávající vyhlášky, ale musí v nich být zapracováno to, co je v zákoně, musí být zpracovávány v souladu s harmonizovanými normami. Přitom energetický audit není již písemná zpráva tak

Celý článek ...

OP PIK končí, přichází OP TAK

10.8.2020 I přes původní pesimistické dohady o budoucnosti evropských dotací budou moci čeští podnikatelé podpořit své podníkání i po roce 2020, konkrétně pro ně bude připravený Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), na období 2021 – 2027. Zejména pro malé a střední podniky by měl být k dispozici přibližně stejný objem finančních prostředků

Celý článek ...