Aktuality

Energetický posudek na malou vodní elektrárnu

Naše firma v červnu tohoto roku zpracovala energetický posudek na rekonstrukci malé vodní elektrárny o výkonu cca 30 – 35 kW. Vodní elektrárna situovaná v Jihočeském kraji má instalovanou původní Francisovu a Kaplanovu turbínu. Investor dostane dotaci na rekonstrukci MVE až 80 % financí z celkové investice v rámci OPPIK programu podpory Obnovitelné zdroje energie. MVE uspoří

Celý článek ...

Doprava v energetických auditech!

Spotřeba a emise z pozemní dopravy v rámci energetických auditů Novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. od 25. 1. 2020 hodnotí v rámci energetického hospodářství nejen budovy a výrobní procesy, ale také nově dopravu. Pro docílení světových cílů v oblasti snižování energetické spotřeby a produkcí emisí musí energetičtí auditoři hodnotit nově spotřebu energie a emise z dopravy v rámci posuzovaného energetického hospodářství.

Celý článek ...

Kolik se průměrně spotřebuje el. energie na přípravu jednoho jídla?

25.8.2020 V měsíci srpnu jsme zpracovávali Energetickou studii týkající se energetické náročnosti školní kuchyně. Studie byla provedena ve vzdělávacím středisku v Moravskoslezském kraji. Předmětem energetické studie bylo hodnocení energetické zátěže přípravy jídel novou technologií ve vztahu k nastaveným parametrům dodávky elektrické energie. Výsledkem hodnocení byla také průměrná roční spotřeba elektrické energie na

Celý článek ...

Pomoc firmám zasažených koronavirovou krizí

19.8.2020 V rámci projektu „Pomáháme firmám zasažených koronavirovou krizí“ poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty v rámci programu Úspory energie. Naše firma zpracovává energetické posudky potřebné pro energeticky úsporné projekty. Nyní je v běhu záruční program COVID III.

Celý článek ...

Energetické audity nově!

14.8.2020 Změnou zákona v letošním roce se dostala do nesouladu vyhláška o Energetických auditech a posudcích a zmíněný zákon. Tedy od jeho platnosti NENÍ možné zpracovávat energetické audity dle stávající vyhlášky, ale musí v nich být zapracováno to, co je v zákoně, musí být zpracovávány v souladu s harmonizovanými normami. Přitom energetický audit není již písemná zpráva tak

Celý článek ...

OP PIK končí, přichází OP TAK

10.8.2020 I přes původní pesimistické dohady o budoucnosti evropských dotací budou moci čeští podnikatelé podpořit své podníkání i po roce 2020, konkrétně pro ně bude připravený Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), na období 2021 – 2027. Zejména pro malé a střední podniky by měl být k dispozici přibližně stejný objem finančních prostředků

Celý článek ...

Energetický audit měst a obcí

  Jedním ze subjektů, kteří jsou ze zákona povinni zajistit si pro své energetické hospodářství provedení energetického auditu jsou obce, příspěvkové organizace státu, kraje nebo města. Podmínkou je, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí roky je vyšší než 500 MWh. Energetický audit platí

Celý článek ...

Superrychlé baterie pro chytré telefony

Výrobce chytrých telefonů Samsung oznámil, že začne v nových generacích mobilů využívat grafenové baterie. Jejich výhodou má být zejména nabití do 12 minut a delší výdrž. Celý článek přečíst na obnovitelne.cz

Celý článek ...