Certifikace AES
Certifikace AES
Certifikace E.Bambuchová
Certifikace E.Bambuchová
Oprávnění ing. K.Zubek
Oprávnění ing. K.Zubek
Oprávnění Ing.R.Ostarek
Oprávnění Ing.R.Ostarek
Oprávnění k výkonu energetického specialisty
Interní auditor ISO 14001
Osvědčení Karel Zubek
Osvědčení Karel Zubek

Používaný odborný software:

  • PROTECH – software pro oblast hodnocení energetické náročnosti budov a TZB
  • SVOBODA software – kompletní řešení pro stavební techniku
  • SVOBODA – TEPLO 2017 – program pro výpočet tepla
  • PV*SOL – program pro návrh a projektování fotovoltaické elektrárny