Spotřeba a emise z pozemní dopravy v rámci energetických auditů
Novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. od 25. 1. 2020 hodnotí v rámci energetického hospodářství nejen budovy a výrobní procesy, ale také nově dopravu.
Pro docílení světových cílů v oblasti snižování energetické spotřeby a produkcí emisí musí energetičtí auditoři hodnotit nově spotřebu energie a emise z dopravy v rámci posuzovaného energetického hospodářství. Bude posuzována spotřeba roční energie MWh/rok a produkce emisí jako je CO2 vozového parku ve vlastnictví podniku.