Provádíme poradenství, konzultace a komplexní servis  pro  možné dotační programy, zejména však z národních programů ČR a strukturálních fondů evropské unie.

Součástí našich služeb je zpracování kompletní žádosti, včetně  projektové dokumentace, samotné žádosti, energetického posouzení (energetický audit), organizace výběrového řízení, vypracování monitorovací zprávy a další administrace spojená s realizací projektu.

Pomůžeme Vám vybrat také kvalitní technologie a dodavatele v rámci dotace.

Příklady dotačních programů

  1. Operační program životního prostředí (OPŽP)
  2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK)
  3. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
  4. Národní programy Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
  5. Státní program na podporu úspor energie (EFEKT)
  6. Integrovaný regionální operační program (IROP)
  7. Modernizační fond (MF)
  8. Národní plán obnovy (NPO)

Aktuální dotační programy

pro úspory energie a obnovitelné zdroje od 09/2020

Modernizační fond

Harmonogram příjmu žádostí v programech Modernizačního fondu