Provádíme poradenství, konzultace a komplexní servis  pro  možné dotační programy, zejména však z národních programů ČR a strukturálních fondů evropské unie.

Součástí našich služeb je zpracování kompletní žádosti, včetně  projektové dokumentace, samotné žádosti, energetického posouzení (energetický audit), organizace výběrového řízení, vypracování monitorovací zprávy a další administrace spojená s realizací projektu.

Pomůžeme Vám vybrat také kvalitní technologie a dodavatele v rámci dotace.

Příklady dotačních programů

  1. Operační program životního prostředí (OPŽP)
  2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK)
  3. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
  4. Národní programy Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
  5. Státní program na podporu úspor energie (EFEKT)
  6. Integrovaný regionální operační program (IROP)
  7. Modernizační fond (MF)
  8. Národní plán obnovy (NPO)

Aktuální dotační programy

pro úspory energie a obnovitelné zdroje od 09/2020

NázevDatum vyhlášeníDatum ukončeníAlokace KčVýše dotace Podporované subjektyOdkaz na program
OPTAK Priorita 4 Posun k nízkouhlíkovému hospodářství Sc 4.1 Podpora energetické účinnosti snižování skleníkových plynů13 mld. Kč
OPTAK Priorita 4 Posun k nízkouhlíkovému hospodářství Sc 4.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů6,7 mld. Kč
OPTAK Priorita 4 Posun k nízkouhlíkovému hospodářství Sc 4.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů7,6 mld. Kč
Českomoravská záruční a rozvojová banka201730.9.2023výše úvěru: minimálně 500 tis. Kč, maximálně 60 mil. KčSoukromé subjektyOdkaz zde
SFŽP Modernizační fond20212030150 mld. Kčdle podmínek programuSoukromé subjekty, veřejný sektorOdkaz zde
Modernizační fond - program HEAT č. 1/2021 - Malé projekty24.05.202114.01.2022do 15 mil. EURvlastníci soustav pro zásobování tepelnou energiíOdkaz zde
Modernizační fond - program HEAT č. 2/2021- Velké projekty24.05.202114.01.2022nad 15 mil. EURvlastníci soustav pro zásobování tepelnou energiíOdkaz zde
Modernizační fond - výzva RES+ č. 1/2021 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp12.07.202115.11.20211 mld. Kčinstalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně)Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvíchOdkaz zde
Modernizační fond - výzva RES+ č. 2/2021 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp12.07.202129.10.20213 mld. Kčinstalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 1 MWp (včetně)Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvíchOdkaz zde
NZU - Nová zelená úsporám (rodinné a bytové domy)200931.12.202117,2 mld. Kčdle podmínek programuSoukromé subjektyOdkaz zde
Modernizační fond - výzva ENERG ETS č. 1/2021 - Modernizace zdrojů: malé projekty19.07.202131.12.20221,4 mld. Kčprojekty do 15 mil. EURSoukromé subjektyOdkaz zde
Modernizační fond - výzva ENERG ETS č. 2/2021 - Modernizace technologií: malé projekty19.07.202131.12.20221 mld. Kčprojekty do 15 mil. EURSoukromé subjektyOdkaz zde
Modernizační fond - výzva ENERG ETS č. 3/2021 - Modernizace zdrojů a technologií: velké projekty19.07.202131.12.20225 mld. Kčprojekty nad 15 mil. EURSoukromé subjektyOdkaz zde

Modernizační fond

ČísloNázev programuZkrácený názevZaměření programu
1Modernizace soustav zásobování tepelnou energiíHEATPodpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie
2Nové obnovitelné zdroje v energeticeRES+Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie
3Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETSENERG ETSPodpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS
4Zlepšení energetické účinnosti v podnikáníENERGPodpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS
5Modernizace dopravy v podnikatelském sektoruTRANSComPodpora projektů podnikatelských subjektů pro nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu
6Modernizace veřejné dopravyTRANSGovPodpora projektů pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, pro pořízení: a) vozidel na alternativní pohon pro veřejnou přepravu osob b) vozidel na alternativní paliva pro obce, kraje, jejich příspěvkové organizace
7Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuřeENERGovPodpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách
8Komunitní energetikaKOMUNERGPodpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb
9Modernizace soustav veřejného osvětleníLIGHTPUBPodpora rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků

Harmonogram příjmu žádostí v programech Modernizačního fondu

Program2021202220232024
1) HEAT24.5.
2) RES+12.7.
3) ENERG ETS19.7.
4) ENERG
5) TRANScom
6) TRANSGov
7) ENERGov
8) KOMUNERG
9) LIGHTPUB