Provádíme poradenství, konzultace a komplexní servis  pro  možné dotační programy, zejména však z národních programů ČR a strukturálních fondů evropské unie.

Součástí našich služeb je zpracování kompletní žádosti, včetně  projektové dokumentace, samotné žádosti, energetického posouzení (energetický audit), organizace výběrového řízení, vypracování monitorovací zprávy a další administrace spojená s realizací projektu.

Pomůžeme Vám vybrat také kvalitní technologie a dodavatele v rámci dotace.

Jako příklad uvádíme dotační programy

  1. Operační program životního prostředí(OPŽP)
  2. Operační program Podnikání a inovace  (OPPI)
  3. Národní programy Státního fondu životního prostředí(SFŽP)
  4. Program EFEKT (MPO)

Aktuální DOTAČNÍ PROGRAMY

pro úspory energie a obnovitelné zdroje od 09/2020
NázevDatum vyhlášeníDatum ukončeníAlokace KčVýše dotace Podporované subjektyOdkaz na program
OPPIK Úspory energie24.11.202030.6.20212,0 mld. Kč500 tis. - 50 mil. KčSoukromé subjektyBude vyhlášen
OPPIK Obnovitelné zdroje energie – Výzva V2.9.201930.9.2020640 mil. Kč500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR Soukromé subjekty, veřejný sektorOdkaz zde
OPPIK Úspory energie v SZT – Výzva IV8.1.20201.3.2021400 mil. Kč500 tis. - 200 mil. KčSoukromé subjektyOdkaz zde
OPŽP 146. výzva Úspory energie Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie2.3.20202.3.20212,0 mld. Kčdo 50 mil. KčVeřejný sektorOdkaz zde
OPŽP 152. výzva Úspory energie Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí2.3.202031.5.2021500 mil. Kčdo 50 mil. KčVeřejný sektorOdkaz zde
IROP pod MMR2.2.201829.11.20205,5 mld. Kč300 tis. - 90 mil. Kč Soukromé subjektyOdkaz zde
EFEKT pod MPO20172021750 mil. Kčdle podmínek programuSoukromé subjekty, veřejný sektorOdkaz zde
Českomoravská záruční a rozvojová banka201730.9.20231,2 mil. Kčvýše úvěru: minimálně 500 tis. Kč, maximálně 60 mil. KčSoukromé subjektyOdkaz zde
NZU - Nová zelená úsporám (rodinné a bytové domy)200931.12.202117,2 mld. Kčdle podmínek programuSoukromé subjektyOdkaz zde
NPŽP - Výzva č. 4/2020: Veřejné osvětlení v CHKO1.9.202031.10.202030 mil. Kčaž 2 miliony Kč, maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajůVeřejný sektorOdkaz zde