Provádíme poradenství, konzultace a komplexní servis  pro  možné dotační programy, zejména však z národních programů ČR a strukturálních fondů evropské unie.

Součástí našich služeb je zpracování kompletní žádosti, včetně  projektové dokumentace, samotné žádosti, energetického posouzení (energetický audit), organizace výběrového řízení, vypracování monitorovací zprávy a další administrace spojená s realizací projektu.

Pomůžeme Vám vybrat také kvalitní technologie a dodavatele v rámci dotace.

Jako příklad uvádíme dotační programy

  1. Operační program životního prostředí(OPŽP)
  2. Operační program Podnikání a inovace  (OPPI)
  3. Národní programy Státního fondu životního prostředí(SFŽP)
  4. Program EFEKT (MPO)

a další možné aktuální dotační programy