Provádíme poradenství, konzultace a komplexní servis  pro  možné dotační programy, zejména však z národních programů ČR a strukturálních fondů evropské unie.

Součástí našich služeb je zpracování kompletní žádosti, včetně  projektové dokumentace, samotné žádosti, energetického posouzení (energetický audit), organizace výběrového řízení, vypracování monitorovací zprávy a další administrace spojená s realizací projektu.

Pomůžeme Vám vybrat také kvalitní technologie a dodavatele v rámci dotace.

Jako příklad uvádíme dotační programy

  1. Operační program životního prostředí (OPŽP)
  2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK)
  3. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
  4. Národní programy Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
  5. Státní program na podporu úspor energie (EFEKT)
  6. Integrovaný regionální operační program (IROP)

Aktuální DOTAČNÍ PROGRAMY

pro úspory energie a obnovitelné zdroje od 09/2020
NázevDatum vyhlášeníDatum ukončeníAlokace KčVýše dotace Podporované subjektyOdkaz na program
OPPIK Úspory energie24.11.202030.6.20212,0 mld. Kč500 tis. - 50 mil. KčSoukromé subjektyOdkaz zde
OPPIK Úspory energie VI. výzva PO324.11.202030.4.20211,0 mld. KčSoukromé subjekty, veřejný sektorOdkaz zde
OPŽP 152. výzva Úspory energie Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnov. zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí02.03.202031.5.2021500 mil. Kčdo 50 mil. KčVeřejný sektor
EFEKT Výzva č. 9/2021 Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů01.01.202115.10.20218 mil. Kčdle podmínek programuSoukromé subjektyOdkaz zde
EFEKT Výzva č. 3/2021 Zpracování místní energetické koncepce01.01.202131.12.20215 mil. Kčdle podmínek programuMěsta, obce, dobrovolné svazky obcíOdkaz zde
EFEKT Výzva č. 6/2021 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energ.managementu01.01.202131.12.20215 mil. Kč500 tis. KčSoukromé subjekty, veřejný sektorOdkaz zde
Českomoravská záruční a rozvojová banka201730.9.2023výše úvěru: minimálně 500 tis. Kč, maximálně 60 mil. KčSoukromé subjektyOdkaz zde
SFŽP Modernizační fond20212030150 mld. Kčdle podmínek programuSoukromé subjekty, veřejný sektorOdkaz zde
NZU - Nová zelená úsporám (rodinné a bytové domy)200931.12.202117,2 mld. Kčdle podmínek programuSoukromé subjektyOdkaz zde