14.8.2020

Změnou zákona v letošním roce se dostala do nesouladu vyhláška o Energetických auditech a posudcích a zmíněný zákon. Tedy od jeho platnosti NENÍ možné zpracovávat energetické audity dle stávající vyhlášky, ale musí v nich být zapracováno to, co je v zákoně, musí být zpracovávány v souladu s harmonizovanými normami. Přitom energetický audit není již písemná zpráva tak jako doposud, ale proces. Toto prohlášení vypadá velmi jednoduše a opticky se jedná „pouze“ o průběhový stav definovaný prvotním zpracováním plánu na rozdíl od stávajícího statického stavu. Změnil se však i předmět energetického auditu, kterým je nově CELÉ energetické hospodářství auditované osoby (NENÍ PŘÍPUSTNÉ zpracovávat energetický audit na jednu budovu či jeden areál firmy, která má více budov či areálů).
Změn je však mnohem více a budou transformovány do připravovaných prováděcích vyhlášek. V současné době je připravena vyhláška o Energetickém auditu. Vyhláška o Energetickém posudku se připravuje. Bohužel došlo k jistému zdržení v přípravě vyhlášek, a tak lze očekávat, že ve sbírce zákonů vyjdou v listopadu a jejich platnost bude od 1. ledna 2021. Proto již dnes uzavírané smlouvy na zpracování Energetických auditů musí počítat s tím, že budou muset být zpracovány nejen v souladu s harmonizovanými normami (tak, jak to je nyní), ale i v souladu s novou vyhláškou, a to nejen formálně, ale i věcně.