Jedním ze subjektů, kteří jsou ze zákona povinni zajistit si pro své energetické hospodářství provedení energetického auditu jsou obce, příspěvkové organizace státu, kraje nebo města. Podmínkou je, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí roky je vyšší než 500 MWh. Energetický audit platí 10 let s termínem splnění do ledna r. 2021 a musí být proveden energetickým specialistou.