Naše firma v červnu tohoto roku zpracovala energetický posudek na rekonstrukci malé vodní elektrárny o výkonu cca 30 – 35 kW. Vodní elektrárna situovaná v Jihočeském kraji má instalovanou původní Francisovu a Kaplanovu turbínu. Investor dostane dotaci na rekonstrukci MVE až 80 % financí z celkové investice v rámci OPPIK programu podpory Obnovitelné zdroje energie. MVE uspoří ročně průměrně 107 tun CO2.