optimalizace provozu energetického hospodářství subjektu (firmy, obce, města, kraje, školy, nemocnice, kulturní, společenská a sportovní zařízení aj.)
Problematika zásobování energiemi a její hospodárné spotřeby je velmi složitá, její zvládnutí může přinést úspory, chyby znamenají naopak velké ekonomické ztráty.

Naše firma nabízí základní služby v oblasti dodávek a spotřeby všech energií, včetně elektrické energie, plynu a tepla.

  • Měření a analýza spotřeby el. energie – pro dosažení minimálních nákladů za elektřinu je nutné zvolit optimální sazbu. Volba optimální sazby a rozdělení spotřeby elektřiny do tarifů je možné jen po důkladném měření proudového zatížení v objektu.
  • Poradenství v oblasti optimalizace odběru elektřiny (distribuční sazba, produkt silové elektřiny, hodnota hlavního jističe)
  • Zastupování nebo odborná podpora odběratele energií při jednání s distributory a dodavateli energetických médií při uzavírání smluv a nastavování technicko-obchodních parametrů smluv, s institucemi a orgány státního odborného dohledu aj. Organizace a vedení výběrového řízení na dodavatele energií (elektřina, zemní plyn)pro soukromý i státní sektor vedeného dle zákona o veřejných zakázkách
  • Ověření správnosti fakturace dodávek energií dodavatelem dle skutečných hodnot z fakturačních měřidel; fakturace podružným odběratelům nebo nájemcům
  • Analytické vedení evidence odběru všech energií
  • Výkon funkce průmyslového energetika včetně řízení rezervované kapacity, řešení regulace a kompenzace jalových ztrát
  • Právní poradenství v oblasti energetické legislativy, právní a poradenské služby při uplatnění práv odběratele a ochrany jeho zájmů, smlouvy, ceny, výpadky dodávek, a škody a poradenské služby v oblasti energetické legislativy a její implementace do provozu odběratele.
  • Optimalizace spotřeby energií, návrh opatření operativního charakteru (beznákladové), navržení koncepčních opatření technických a organizačních (včetně studie změny systému výroby energií – elektřiny, tepla, chladu aj.); navržení řídících a monitorovacích systémů

Příklad optimalizace dodávky elektrické energie:

Základní škola

V budově základní školy proběhlo detailní měření spotřeby elektrické energie a následně byla provedena optimalizace sazby, velikosti jističe i dodavatele elektrické energie.

Stávající stav
Zvolená sazbaVelikost jističeSpotřeba v kWhCelková cena v Kč
CO3d, Standard3 x 85A20 050124 092
Nový stav
Zvolená sazbaVelikost jističeSpotřeba v kWhCelková cena v Kč
CO2d, Standard3 x 50A20 05089 260
Úspora v Kč34 832

Firma

V areálu firmy proběhlo detailní měření spotřeby elektrické energie a následně byla provedena optimalizace sazby, velikosti jističe i dodavatele elektrické energie

Stávající stav
Zvolená sazbaVelikost jističeSpotřeba v kWhCelková cena v Kč
CO1d, Standard3 x 200A57 000290 022
Nový stav
Zvolená sazbaVelikost jističeSpotřeba v kWhCelková cena v Kč
CO2d, Standard3 x 125A57 000256 865
Úspora v Kč33 157

Návratnost vložených prostředků byla v řádu několika měsíců.