Zajistíme efektivnější provoz objektů, provozů, technických zařízení, budov a dalších spotřebičů energie nebo médií.

 

Na základě předběžného přezkoumání provozu jsme schopni naleznout potenciál energetických i finančních úspor. Navrhneme jak docílit úspor za beznákladových či nízkonákladových opatření s krátkou dobou návratnosti vložených investic.

 

Postup:

1) Analýza podkladů, tj. spotřeby energie a médií, popis provozu, základní údaje o hlavních spotřebičích

2) Místní šetření, krátká prohlídka provozu

3) Návrh beznákladových nebo nízkonákladových úsporných opatření, včetně odhadovaných úspor a investic na provedení

4) Hodnocení – výběr nejvýhodnějšího řešení

 

Výhody:

  • nezávislé odborné celkové posouzení energetického hospodářství
  • zjištění hlavních nedostatků
  • navržena efektivní a výhodná řešení
  • možnost dotace na úsporná opatření

 

Doporučeno pro:

  • výrobní firmy (průmysl, potravinářství, zemědělství, energetika, služby aj.)
  • hotelová a ubytovací zařízení
  • administrativní budovy
  • kraje, města, obce
  • nemocnice, zdravotnická zařízení
  • bytové domy, družstva