25.8.2020

V měsíci srpnu jsme zpracovávali Energetickou studii týkající se energetické náročnosti školní kuchyně.

Studie byla provedena ve vzdělávacím středisku v Moravskoslezském kraji. Předmětem energetické studie bylo hodnocení energetické zátěže přípravy jídel novou technologií ve vztahu k nastaveným parametrům dodávky elektrické energie. Výsledkem hodnocení byla také průměrná roční spotřeba elektrické energie na přípravu jídla. V tomto případě byla energetická náročnost vypočtena na 0,5 kWh/jídlo, tj. vztaženo k finančním nákladům cca 2,-Kč jídlo.