19.11.2020

Naše společnost v nejmenované firmě hodnotila v rámci žádosti OPPIK tzv. spořič elektrické energie, jehož základní funkcí je snížit síťové napětí. Bohužel se při měření nepotvrdilo snížení spotřeby energie, ale dokonce došlo překvapivě k zvýšení spotřeby energie. Potvrdilo se, že fyzikální zákony nelze obejít.