Dne 24.5.2021 byl spuštěn příjem žádostí Program HEAT č. 1/2021 – Malé projekty, který podporuje rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie. Výzva je určena pro projekty s podporou do 15 mil. Eur.

Dne 24.5.2021 byl spuštěn příjem žádostí Program HEAT č. 2/2021 – Velké projekty. Program je určen teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií, na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách pro zásobování teplem. Z této výzvy budou podpořeny velké projekty s podporou nad 15 milionů eur.