Podporovaná opatření přispívající k naplnění cílů a závazků ČR v oblasti zvyšování podílu OZE a snižování emisí skleníkových plynů, týkají se instalace nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Podporované oblasti:

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

fotovoltaické elektrárny (FVE),

geotermální zdroje energie (GTE),

větrné elektrárny (VTE),

malé vodní elektrárny (MVE).

Termíny:

Zahájení příjmu žádostí:  12.07. 2021 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 15.11. 2021 do 12:00 hod.