Nová zelená úsporám 2021+ má nový web https://2030.novazelenausporam.cz/ a příjem žádostí v novém programovém období odstartuje na podzim 2021.