Nová zelená úsporám 2021+ spouští příjem žádostí na nové programové období od podzimu 2021.

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy podporována dílčí i komplexní opatření

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Efektivní využití zdrojů energie

dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)

  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • na instalace fotovoltaických zdrojů

 

Dešťovka

dotace na využití srážkových vod a přečištěných odpadních vod v obytných domech

Více o dotačním programu  na stránkách