Po více než roce od novely zákona č. 406/2000 Sb. vyšla prováděcí vyhláška č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu a vyhláška č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku. Vyhláška č. 140/2021 upřesňuje mimo jiné i koho se povinnost zpracovat EA týká. Vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.4.2021.