10.8.2020

I přes původní pesimistické dohady o budoucnosti evropských dotací budou moci čeští podnikatelé podpořit své podníkání i po roce 2020, konkrétně pro ně bude připravený Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), na období 2021 – 2027.

Zejména pro malé a střední podniky by měl být k dispozici přibližně stejný objem finančních prostředků jako v dobíhajícím OPPIK, tedy více než 100 mld. Kč, zaměření na průmysl 4.0, výzkum a vývoj, ekologické projekty.