Výzva č.6  – zavedení systému hospodaření s energií

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti. Žadatelem dotace jsou kraje, obce a městské části nad 5 000 obyvatel, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty, alokačním obdobím je 1.1.2021 – 31.12.2021. Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, v organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie. Předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systému enviromentálního řízení a auditu.