Průkaz energetické náročnosti budovy zhotovujeme jednoduše a rychle pro všechny typy objektů po celé České republice.

Průkazy energetické náročnosti dokládají, že nová nebo právě zrenovovaná budova splňuje požadavky na energetickou náročnost. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování.

Naše firma má bohaté zkušenosti se zpracováním energetických průkazů a energetických štítků.

Vyšla novela vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, která je účinná od 1.9.2020. Přehledné shrnutí požadavku na zpracování průkazu energetické náročnosti (§ 7a) pro majitele nemovitostí podle novely zákona o hospodaření energií (c. 406/2000 Sb.) od roku 2013

Rodinný dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dum, muže využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupe domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.

Prodej či nový pronájem domu od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci již před samotným prodejem.

Bytový dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dum, muže využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.

Prodej či nový pronájem celé budovy od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci. Od roku 2013* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při prodeji jednotlivého bytu. Pokud jej majitel bytu na písemnou žádost od společenství vlastníku jednotek nezíská, muže vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy také v inzerci. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání).

Od roku 2016* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při novém pronájmu jednotlivého bytu. Průkaz energetické náročnosti se zpracovává pouze na celý bytový dům, poté jej využívají všichni majitelé jednotlivých bytu.

Bytový dum s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m² musí mít zpracovaný průkaz do 1. 1. 2015, nad 1000 m² do 1. 1. 2017 a menší do 1.1.2019. To se týká i bytového domu vlastněného družstvem.

Pojem energeticky vztažná plocha znamená vnější podlahovou plochu sečtenou po jednotlivých podlažích. Tato plocha bude tedy číselně větší (až o desítky procent), než je součet užitných ploch bytu nebo kancelářských prostor.

Veřejná budova (budova užívaná orgánem veřejné moci)

Do poloviny roku 2013 musela mít zpracovaný průkaz budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m² a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m². Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

Budovy veřejné moci

 • Obecní, městské a krajské úřady
 • Budovy policie ČR, městské policie
 • Budovy hasičských sborů, dobrovolných hasičů…
 • Budovy soudů a jiných správních orgánů
 • Budovy škol – mateřských, základních, středních…
 • Dětské domovy, internáty, kojenecké ústavy…
 • Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 • Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • Kulturní zařízení – divadla, kina…
 • Sportovní zařízení, sportoviště…
 • Budovy stravovacích zařízení

Kancelářská komerční budova

Zde platí stejné požadavky jako u bytového domu. Na prodej ci nový pronájem jednotlivé kanceláře nebo podlaží se pak vztahují požadavky jako na byt.

Výjimky

Výjimku z povinností zpracovat průkazy mají budovy s energeticky vztažnou plochou do   50 m², budovy pro náboženské účely jako jsou kostely, mešity či chrámy a také chaty a chalupy, tedy objekty využívané pro rodinnou rekreaci, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Další výjimka se vztahuje na průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ.

RODINNÝ DŮM

Rodinný dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dum, muže využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupe domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.

Prodej či nový pronájem domu od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci již před samotným prodejem.

BYTOVÝ DŮM

Bytový dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dum, muže využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.

Prodej či nový pronájem celé budovy od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci. Od roku 2013* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při prodeji jednotlivého bytu. Pokud jej majitel bytu na písemnou žádost od společenství vlastníku jednotek nezíská, muže vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy také v inzerci. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání).

Od roku 2016* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při novém pronájmu jednotlivého bytu. Průkaz energetické náročnosti se zpracovává pouze na celý bytový dům, poté jej využívají všichni majitelé jednotlivých bytu.

Bytový dum s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m² musí mít zpracovaný průkaz do 1. 1. 2015, nad 1000 m² do 1. 1. 2017 a menší do 1.1.2019. To se týká i bytového domu vlastněného družstvem.

Pojem energeticky vztažná plocha znamená vnější podlahovou plochu sečtenou po jednotlivých podlažích. Tato plocha bude tedy číselně větší (až o desítky procent), než je součet užitných ploch bytu nebo kancelářských prostor.

VEŘEJNÁ BUDOVA

Veřejná budova (budova užívaná orgánem veřejné moci)

Do poloviny roku 2013 musela mít zpracovaný průkaz budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m² a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m². Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

BUDOVY VEŘEJNÉ MOCI

Budovy veřejné moci

 • Obecní, městské a krajské úřady
 • Budovy policie ČR, městské policie
 • Budovy hasičských sborů, dobrovolných hasičů…
 • Budovy soudů a jiných správních orgánů
 • Budovy škol – mateřských, základních, středních…
 • Dětské domovy, internáty, kojenecké ústavy…
 • Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 • Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • Kulturní zařízení – divadla, kina…
 • Sportovní zařízení, sportoviště…
 • Budovy stravovacích zařízení
KANCELÁŘSKÁ BUDOVA

Kancelářská komerční budova

Zde platí stejné požadavky jako u bytového domu. Na prodej ci nový pronájem jednotlivé kanceláře nebo podlaží se pak vztahují požadavky jako na byt.

VYJÍMKY

Výjimky

Výjimku z povinností zpracovat průkazy mají budovy s energeticky vztažnou plochou do   50 m², budovy pro náboženské účely jako jsou kostely, mešity či chrámy a také chaty a chalupy, tedy objekty využívané pro rodinnou rekreaci, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Další výjimka se vztahuje na průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Náležitosti a metodiku výpočtu průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) popisuje vyhláška č. 264/2020 Sb., která ve své podstatě postihuje toky jednotlivých energií spotřebovaných budovou při jejím provozu.

 • Vytápění
 • Chlazení
 • Vzduchotechnika, tj. mechanické větrání včetně zvlhčování vzduchu
 • Příprava teplé vody
 • Osvětlení

PENB je podle zákona (406/2000 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2, a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí.

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický auditor nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Pozor na kvalitu a nízké ceny zpracovaných PENB

Energetický štítek obálky budovy

je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle technické normy ČSN 730540-2:2011. Oproti původní normě se hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem.

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A – G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Rozhodující jsou normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu Uem,s. Za vyhovující jsou považovány budovy v kategoriích A – C. Klasifikační třída A odpovídá pasivním domům, třída B nízkoenergetickým domům. Třída C se podrobněji dělí na C1 (budova vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla), a C2 (budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla). Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku 2006. Součástí energetického štítku je také protokol, který popisuje tepelné parametry budovy.

Energetický štítek budovy je vyžadován při žádosti o přidělení prostředků v rámci Operačního programu Životního prostředí a při prokazování splnění požadovaných hodnot nízké tepelné náročnosti a tepelné ochrany budov dle technické normy ČSN 73 0540/2.