Montáž FVE

Nabízíme komplexní služby spojené s realizací fotovoltaických elektráren a bateriových uložišť

 • studie proveditelnosti fotovoltaických elektráren, návrh nejvhodnějšího technického řešení na   specializovaném softwaru,
 • zpracování energetického posudku (podklad pro dotaci, úvěr, investiční záměr),
 • vypracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny, včetně statického a požárně bezpečnostního řešení,
 • podání žádosti o připojení k el. distribuční soustavě
 • vyřízení stavebního povolení,
 • pomoc při zajištění financování, zpracování rozpočtu, pojištění,
 • realizace fotovoltaického zdroje „na klíč“,
 • zajištění připojení u distribuční společnosti,
 • vyřízení licence pro prodej elektřiny u Energetického regulačního úřadu,
 • kvalitní a rychlý servis.
Pronájem ploch

Střešní leasing je jedním ze tří základních způsobů, jak můžete vydělávat finanční prostředky z vaší střechy využitím solární energie.

Pokud majitel nemovitosti aktuálně nedisponuje vlastními finančními prostředky na investici do střešní fotovoltaické elektrárny může využít střešní leasing. Jedná o využití možnosti energetických a finančních úspor využitím vlastní plochy střešní konstrukce tím, že prostřednictvím leasingu nabídnu své střešní prostory k výrobě elektrické energie, kterou současně spotřebovávám.

Pro posouzení realizace střešního leasingu je uvažováno zatím pouze se střechami veřejnoprávních budov:

Pro naše zákazníky provádíme:

 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, a to včetně posouzení rizik při samotné realizaci, sklonu a natočení střechy, sousedních budov atd..
 • Výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí elektrické energie a jaká bude výsledná cena pro pronajímatele střechy.
 • Zjištění optimální celkové investice na realizaci solárních technologií s nejkratší délkou ekonomické návratnosti včetně bezpečnosti návratu investice.
 • Optimální návrh a projektová příprava dle konkrétních požadavků investora a pronajímatele střechy.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaické elektrárny, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.
 • Vyřízení licence pro výrobu el. energie z fotovoltaického zdroje.
 • Zpracujeme žádosti k vyřízení dotací pro solární zdroje z evropských i národních fondů.
Realizace fotovoltaických elektráren
Montáž FVE

Nabízíme komplexní služby spojené s realizací fotovoltaických elektráren a bateriových uložišť

 • studie proveditelnosti fotovoltaických elektráren, návrh nejvhodnějšího technického řešení na   specializovaném softwaru,
 • zpracování energetického posudku (podklad pro dotaci, úvěr, investiční záměr),
 • vypracování projektové dokumentace fotovoltaické elektrárny, včetně statického a požárně bezpečnostního řešení,
 • podání žádosti o připojení k el. distribuční soustavě
 • vyřízení stavebního povolení,
 • pomoc při zajištění financování, zpracování rozpočtu, pojištění,
 • realizace fotovoltaického zdroje „na klíč“,
 • zajištění připojení u distribuční společnosti,
 • vyřízení licence pro prodej elektřiny u Energetického regulačního úřadu,
 • kvalitní a rychlý servis.
PRONÁJEM STŘECH K INSTALACI FVE - STŘEŠNÍ LEASING
Pronájem ploch

Střešní leasing je jedním ze tří základních způsobů, jak můžete vydělávat finanční prostředky z vaší střechy využitím solární energie.

Pokud majitel nemovitosti aktuálně nedisponuje vlastními finančními prostředky na investici do střešní fotovoltaické elektrárny může využít střešní leasing. Jedná o využití možnosti energetických a finančních úspor využitím vlastní plochy střešní konstrukce tím, že prostřednictvím leasingu nabídnu své střešní prostory k výrobě elektrické energie, kterou současně spotřebovávám.

Pro posouzení realizace střešního leasingu je uvažováno zatím pouze se střechami veřejnoprávních budov:

Pro naše zákazníky provádíme:

 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, a to včetně posouzení rizik při samotné realizaci, sklonu a natočení střechy, sousedních budov atd..
 • Výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí elektrické energie a jaká bude výsledná cena pro pronajímatele střechy.
 • Zjištění optimální celkové investice na realizaci solárních technologií s nejkratší délkou ekonomické návratnosti včetně bezpečnosti návratu investice.
 • Optimální návrh a projektová příprava dle konkrétních požadavků investora a pronajímatele střechy.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaické elektrárny, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.
 • Vyřízení licence pro výrobu el. energie z fotovoltaického zdroje.
 • Zpracujeme žádosti k vyřízení dotací pro solární zdroje z evropských i národních fondů.