Jako reference uvádíme některé případy, které jsme sami, nebo ve spolupráci s dalšími firmami realizovaly.

 • Vizualizace povrchových teplot pláště činžovních domů a určení úniků tepla Obec Petrovice u Karviné (r. 1999)
 • Ekonomické vyhodnocení provozu jednotky KVE v I. a II. čtvrtletí roku 1999 – nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, Karviná (r. 1999)
 • Určení průtočných množství požární vody příložným ultrazvukovým průtokoměrem – ČEZ, Elektrárna Dětmarovice (r. 1999)
 • Stanovení tepelné ztráty úseku potrubní sítě, včetně vizualizace úniku tepla termovizní – TEK a.s., Karviná (r. 1999)
 • Měsíční monitoring celkové a dílčích odběrů elektrické energie – TOMA a.s., Otrokovice (r. 1999)
 • Pasportizace parních rozvodů – TOMA a.s., Otrokovice (r. 1999)
 • Řešení problematiky zásobování energiemi ALFA Plastik a.s., Bruntál (r.1996 až 97)
 • Měření emisí pro zpoplatnění ALFA Plastik a.s., Bruntál (r. 1997)
 • Studie nasazení jednotky KVE o elektrickém výkonu cca 500 kW Ostroj Opava a.s., Opava (r. 1997)
 • Řešení problematiky instalace kogenerační jednotky – Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj, Karviná (r. 1997)
 • Stanovení účinnost kotlů nepřímou metodou pro předávací řízení včetně autorizovaného měření emisí při uvádění nového zdroje – ALFA Plastik a.s., Bruntál (r. 1998)
 • Studie jímání skládkového plynu a jeho využití pro provoz kogenerační jednotky v areálu skládky TKO SOMPO Životice, Mořkov (r. 1998)
 • Týdenní monitoring elektrické energie s vazbou na řešení vlastního teplárenského zdroje Jodová sanatoria Darkov, Klimkovice (r. 1998)
 • Studie o nasazení jednotky KVE cca 150 kW – ČSL, Mošnov (r. 1998)
 • Stanovení energetického potenciálu skládkového plynu zjednodušené ekonomické vyhodnocení – Technoprojekt a.s., Ostrava (r. 1998)
 • Ekonomická studie nasazení teplárenského zdroje na degazovaný plyn v lokalitě Staříč I k upřesnění řešení zpracovaného v PD pro stavební povolení – OKD, Důl Paskov o.z., Staříč (r. 1998)
 • Týdenní monitoring elektrické energie s vazbou na nasazení kogenerační jednotky studie využití karbonového plynu – OKD, DBP a.s., Vrbice (r. 1998)
 • Studie nasazení teplárenského zdroje na degazovaný plyn v lokalitě Jeremenko a Heřmanice – OKD, Důl Odra, Ostrava (r. 1998)
 • Monitoring vývinu bioplynu studie proveditelnosti provozu kogenerační jednotky v areálu ČOV Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Vsetín (r. 1998)
 • Baťova nemocnice ve Zlíně, Zlín týdenní monitoring elektrické energie studie o nasazení jednotky KVE cca 200 kW (r. 1998)
 • Vizualizace tepelných ztrát vytipovaných částí rozvodů tepla termovizí včetně stanovení nomogramů tepelných ztrát TOMA a.s., Otrokovice (r. 1999)
 • Rozvaha o energetickém potenciálu a jeho čerpání -Okresní nemocnice ve Vsetíně (r. 2004)
 • Optimalizace vytápění a návrh tepelného zdroje ve výrobní hale OPOP, s.r.o. Valašské Meziříčí (r. 2004)
 • Optimalizace vytápění a návrh tepelného zdroje ve výrobní hale Valleco, s.r.o. (r. 2005)
 • Optimalizace vytápění a návrh tepelného zdroje ve výrobní hale Stín Vsetín (r. 2005)
 • Studie optimalizace energetického hospodářství ve Výzkumné inovační centrum humanitních studií ve Vsetíně (r. 2007)
 • Energetický posudek – instalace tepelných čerpadel v Městských lázních ve Vsetíně
 • Energetický posudek – instalace KGJ v Městských lázních ve Vsetíně
 • Projektová dokumentace a návrh instalace solárních panelů pro ohřev TV na ZŠ a MŠ ve Vsetíně (r. 2006)
 • Energetická studie – využití biomasy pro tepelnou elektrárnu na Slovensku (r. 2007)
 • Energetický posudek – využití bioplynu a instalace KGJ – VAK Vsetín (r. 2009)
 • Energetická studie – využití OZE na WERKARENÉ v Třinci (r. 2009)
 • Posouzení ekonomiky provozu KGJ v objektu Zámek Světlov (r. 2009)
 • Odborné posudky pro SFŽP – solární a fotovoltaické systémy, vytápění biomasou, tepelné čerpadla, zateplení aj. (r. 2005 – 2009)
 • Energetická studie – využití OZE v Bystřici nad Olší (r. 2010)
 • Energetická studie galvanovny – GALVAMET Vsetín (r. 2012)
 • Energetická studie – navržení monitoringu EMS Siemens s.r.o. (r. 2013)
 • Energetická studie LINAPLAST s.r.o. (r.2014)
 • Energetická studie Nemocnice Plzeňský kraj (r. 2014)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – energetického hospodářství Gymnázia v Českém Těšíně (r. 1998)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Obecního úřadu Petrovice u Karviné (r. 1999)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – plynofikace místní části Jozefovice Obec Hrabyně (r. 1999)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – administrativní budovy ZETEX s.r.o. Vsetín (r. 2000)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Mateřská školka ve Velkých Albrechticích (r. 2003)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – nemocnice v Odrách (r. 2003)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy a kotelny Městského úřadu v Karolince (r. 2003)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Základní škola ve Fryštáku (r. 2004)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Zdravotního střediska ve Fryštáku (r. 2004)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem (r. 2004)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Základních a mateřských škol v Hlučíně (r. 2004)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Základní školy ve Šlapanicích (r. 2004)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budov Městského úřadu v Zubří (r. 2005)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Základní školy v Kravařích (r. 2005)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budov Městského úřadu v Kravařích (r. 2005)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Střední odborné učiliště sklářské, včetně technologie sklářské pece (r. 2005)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy LDN v Klokočově (r. 2005)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Základní školy v Hodslavicích (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Mateřské školy ve Fryštáku (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Městských lázních ve Vsetíně – návrh KGJ (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy areálu Moravsko slezské cukrovary Opava a Hrušovice (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Základní školy v Pržně (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Základní školy v Jablůnce (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy DPS a penziónu pro důchodce ve Valašských Kloboukách (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova LDN ve Valašském Meziříčí (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budova Mateřské školy v Jablůnce (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Městského úřadu v Otrokovicích (r. 2008)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Základní a mateřské školy v Cerhovicích (r. 2008)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy městské části Praha 10 – 5 x mateřské školky (r. 2008)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Ministerstva vnitra v Praze – Bartolomějská ulice, Benediktská aj. (r. 2009)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – víceúčelová budova Slovač v Uherském Hradišti (r. 2009)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Zimního stadiónu ve Vsetíně (r. 2009)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Sportovní haly Na Lapači ve Vsetíně (r. 2009)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – výrobny nábytku Jelínek – výroba nábytku s.r.o. ve Valašském Meziříčí, včetně návrhu KGJ (r. 2009)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – budovy Města Vsetína – 12 x (r. 2009 – 2010)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – průmyslové haly firmy Gumárny Zubří (r. 2010)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – ROSTRA Vizovice (r. 2012)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – Hodonín TVARBET cihelna (r. 2012)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – Kostka škola Vsetín (r. 2012)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – Domov s byty pro důchodce, Fryšták (r. 2013)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – Bývalá MŠ Sychrov, Vsetín (r. 2013)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – WOLKOPLAST Val. Meziříčí (r. 2013)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – ZŠ Francova Lhota (r. 2013)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – VAK Vsetín, a.s. čerpací stanice a úpravny vody (r. 2014)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – Sportovní hala Vsetín (r. 2014)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – SYNOT pasáž Slunce (r. 2014)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – VAK Vsetín, a.s. správní budova (r. 2015)

 

 • ENERGETICKÝ AUDIT – veřejné osvětlení města Cheb (2013)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – veřejné osvětlení obce Hošťálková (2013)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – veřejné osvětlení města Hanušovice (2013)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – veřejné osvětlení obec Leskovec (2013)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – veřejné osvětlení města Mikulovice (2013 a 2015)
 • Město Beroun – Výpočet světelných poměrů vybraných komunikací
 • ENERGETICKÝ AUDIT – energetický audit pro stanovení energetické náročnosti technologie „demonstrační jednotky fluidního kotle“Liberecké kotlárny – Hölter, s.r.o., Jablonec nad Nisou (r. 1997)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – energetický audit vstupních energií, možnost vlastního zdroje energií StaRS Karviná (r. 1998)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – OKD, Důl Staříč, Ostrava energetický audit hospodaření s teplem (r. 1999)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – OKD, Důl Paskov o.z., Staříč, energetický audit v lokalitě Staříč I (r. 1999)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – energetický audit MVE a kogenerace jako zdroj energií pro technologii zpracování Al odpadu Těšínská slévárna a.s.,   Chotěbuz (r. 1999)
 • ENERGETICKÝ AUDIT a podnikatelský plán – sluneční (fotovoltaická) elektrárna ve Vsetíně na volné ploše (r. 2006)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaická elektrárna Lhotka u Hradčovic na volné ploše (r. 2007)
 • ENERGETICKÝ AUDIT a podnikatelský plán – fotovoltaická elektrárna v Lužkovicích na střechách areálu (r. 2008)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaická elektrárna v průmyslové zóně Zlín (r. 2008)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaické elektrárny v Hulíně na volné ploše (r. 2009 -2010)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaické elektrárny ve Valticích na volné ploše (r. 2009)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaické elektrárny v Opavě na střeše sportovního areálu (r. 2009)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaické elektrárny v Cerhovicích na volné ploše (r. 2010)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaické elektrárny v Lípě na střeše skladové haly (r. 2010)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaická elektrárna na Slovensku – Dobšiná na volné ploše (r. 2010)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaická elektrárna na Slovensku – Hlinné na volné ploše (r. 2010)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaická elektrárna na Slovensku – Dubňany na volné ploše (r. 2010)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – fotovoltaická elektrárna na Slovensku – Závadka na volné ploše (r. 2010)
 • ENERGETICKÝ AUDIT – MVE Fusek Vsetín (r. 2012)

Měření termovizní kamerou – Continental, s.r.o., Rockwool, s.r.o., Jelínek s.r.o., Tatra, a. s., Energoaqua, a.s. více jak 200 bytových a rodinných domů aj. (od r. 1997)

 • PENB, energetické štítkování budov – bytové domy, rodinné domy, administrativní budovy aj. celá ČR (2007 – 2014) více jak 600 objektů
 • PENB administrativních budov MV ČR Praha aj. (r. 2008)
 • PENB budova leteckých trenažérů, Hutní projekt (r. 2009)
 • PENB energetické štítkování budov – bytové domy Třinec a okolí (r. 2009 – 2010)
 • PENB bytového domu ul. Ciolkovského v Karviné (r. 2010)
 • PENB bytových domů ul. Hlavní v Otrokovicích (r. 2010)
 • PENB bytových domů ul. Plavecká, Krasnoarmějců, Utvenkova, v Ostravě (r. 2009)
 • PENB BD Žerotínova 1321, Vsetín (r. 2012)
 • PENB Komerční banka Vsetín (r. 2012)
 • PENB Petrklíč, Vsetín (r. 2012)
 • PENB Okresní soud ve Vsetíně (r. 2012)
 • PENB 7 x objekty obce Štítná nad Vláří Popov (r. 2013)
 • PENB Kulturní dům Střelná (r. 2013)
 • PENB MŠ Střelná (r. 2013)
 • PENB Domov s byty pro důchodce, Fryšták (r. 2014)
 • PENB 5 bytových domů Vsetín RK Dohnálková I. (r. 2014)
 • PENB 80 objektů České spořitelny, a.s. (r. 2014)
 • PENB 20 bytových domů Vsetín A+G Realitní kancelář (r. 2014)
 • PENB 21 objektů Město Vsetín (r. 2013 a 2015)

Více jak 500 případů (od r. 2009).

Siemens, s.r.o.; Continental,a.s.; DEZA, a.s.; VZP, a.s; Nemocnice a Zdravotnická zařízení v ČR; AB Facility, a.s.; DPO Ostrava; Lázně Luhačovice, a.s.

GRANTIKA, a.s. (Česká Spořitelna); Město Vsetín; Plzeňský Kraj; Siemens, s.r.o.; Continental,a.s.; DEZA, a.s.; Město Fryšták; PROMENS, a.s.; Město Rožnov pod Radhoštěm; Město Nový Jičín; AB Facility, a.s.; Gumárny Zubří, a.s.; DPO Ostrava; MVV Vsetín; VAK Vsetín; TVARBET MORAVIA, a.s.; Město Zubří

a další

 • Energetické posudky, projektová dokumentace a administrace pro program Zelená úsporám, Zelená úsporám 2013, Nová Zelená úsporám – rodinné a bytové domy oblast Karvinska, Třinec, Ostrava, Olomouc, Brno, Praha, Vsetín a okolí. Více jak 700 případů. (od r. 2009)
 • Zpracování a správa  žádosti na dotace z EU (program EKO-ENERGIE, PANEL, OPŽP, OPPIK, Norské fondy, SFŽP aj.)
 • Implementace a příprava na certifikaci ISO 50001 OSRAM Česká republika s.r.o. (r. 2016), úspěšná certifikace (r. 2016)
 • Implementace a příprava na certifikaci ISO 50001 OPTYS, spol. s.r.o. (r. 2016), úspěšná certifikace (r. 2016)
 • Implementace a příprava na certifikaci ISO 50001 WOCO STV, Vsetín (r. 2015), úspěšná certifikace (r. 2016)
 • Implementace a příprava na certifikaci ISO 50001 Siemens s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm (r. 2014), úspěšná certifikace (r. 2014)
 • Implementace a příprava na certifikaci  ISO 50001 PROMENS, a.s. (r. 2014), úspěšná certifikace (r. 2014)