Dne 1. března 2022 nabyla platnost Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, která je prováděcí vyhláškou k § 6s odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Podle nového znění § 6a zákona č. 406/2000 Sb. se kontroly netýkají pouze kotlů, ale všech zdrojů tepla, včetně kombinovaných systémů vytápění a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW.  Kontroly se netýkají běžných budov, pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídící systém , který splňuje zvláštní požadavky stanovené prováděcí vyhláškou a také budov, na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e zákona.