31.7.2020

Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov je účinná od 1. září 2020. Vyhláškou se ruší předchozí vyhláška č. 78/2013 Sb. a její změna č. 230/2015 Sb. Info: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-264