Boj se suchem a snaha uspořit pitnou vodu a využívat tu dešťovou jsou hlavní motivy, proč si stále častěji mnoho lidí pořizuje k novostavbám i již postaveným domům nádrže na dešťovou vodu. Podzemní nádrže v nezámrzné hloubce zamezí kazivosti vody a umožní vodu užívat takřka celoročně.

Podzemní nádrže mají několik nesporných výhod. Voda uchovávaná v podzemní nádrži bez přístupu slunečního záření a působení povětrnostních podmínek vykazuje výrazně menší kazivost vody, než voda uchovávaná v nadzemních nádržích. Podzemní nádrž ušetří místo na zahradě a je i z hlediska estetiky přijatelnější zvláště u rodinných domů, protože je z ní prakticky vidět jen poklop, který může být přejížděn i osobními auty (v závislosti na materiálu). Vodu můžeme shromažďovat a uchovávat v nádržích z různých materiálů. Na trhu najdeme nádrže ocelové, betonové, sklolaminátové či plastové (hlavně polyethylenové). Právě plastové nádrže jsou velice oblíbené díky příznivé váze, snadné manipulaci a dlouhé životnosti. Jejich instalace nevyžaduje tolik stavebních prací a také jejich údržba a kontrola je výrazně jednodušší, než u jiných materiálů. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Pro nádrže méně únosné, např. sklolaminátové, svařované nebo vyrobené z polypropylenových desek k obetonování, je instalace složitější. Je vhodné si tedy také spočítat náklady na armování, bednění a betonáž a taky na cenu práce a stavební mechanizace. Instalace méně únosných nádrží je také časově náročnější.

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od plochy odvodňované střechy a počtu srážek v dané lokalitě. Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách a také na účelu využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu například pro splachování toalet v domě).