Aktuality

Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu: Klíč k úspěšnému čerpání dotací OP TAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nabízí široké možnosti financování projektů, které podporují inovace a rozvoj podnikání. Jedním z klíčových požadavků pro získání těchto dotací je plnění zásady „Do No Significant Harm“ (DNSH) a hodnocení klimatického dopadu projektů. Jak zajistit, že váš projekt splní tyto kritéria a získá potřebné financování? Přinášíme Vám

Celý článek ...

Úspory energie – výzva II

Otevřená výzva:  Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů Podporu můžeme získat na:   Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní a další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy. Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru

Celý článek ...

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (EM)

Navýšení alokace u dotace:  Zavedení systému hospodaření  s energií v podobě energetického managementu. Začátek podávání žádostí: od 10. 5. 2024 (navýšení alokace) Ukončení podávání žádostí: do 30.6.2025 nebo do vyčerpání alokace Z poskytnuté dotace lze hradit: výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů; výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.; výdaje na přípravu

Celý článek ...

OPTAK Dotace na úspory energie ve firmách

Připravuje se dotace na úspory energie ve firmách. Pro malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou. Dotace se vztahuje na: výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov, zateplení budov vč. střechy, výměna oken, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, tepelná

Celý článek ...

Výzva RES+ č. 1 2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Instalace FVE: s výkonem nad 50 kW (na katastrální území města Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp   (včetně) s využitím elektřiny vyrobené pro vlastní spotřebu. Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Společně s podporou na  instalaci FVE mohou být dále podporovány : Systémy bateriové akumulace vyrobené

Celý článek ...

Výzva RES+ č. 4 2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

Podpora instalace FVE na budovách a další infrastruktuře ve vlastnictví krajů, obcí, samospráv, církví a jimi zřizovaných příspěvkových organizací , právnických osob a společností, včetně sdružených projektů. FVE s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: systémy bateriové

Celý článek ...

Vodní audit v rámci výzvy Udržitelné hospodaření s vodou

Dne 14. září 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo aktivitu s názvem Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I., která spadá pod Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Účelem této výzvy je podpora udržitelného hospodaření s vodou v průmyslovém sektoru, což zahrnuje podporu opatření směřujících k úspoře vody a optimalizaci jejího využití v podnikatelském prostředí. Tím se

Celý článek ...

Komunitní energetika

Komunitní energetika je přístup k výrobě, distribuci a spotřebě energie, který klade důraz na účast a zapojení místních komunit. Tento koncept se zaměřuje na demokratizaci energetického systému a umožňuje se lidem ve městech, vesnicích nebo obcích zapojovat i v produkci a řízení energie. Hlavními prvky komunitní energetiky jsou: Místní výroba energie: Komunity mohou vlastnit a provozovat obnovitelné zdroje

Celý článek ...

Výzva RES+ č.3 2024 – komunální FVE pro malé obce na veřejných budovách

V rámci ministerstva životního prostředí je vyhlášena dotace pro obce do 3 000 obyvatel. Dotace je na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné

Celý článek ...

Implementace ČSN EN ISO 14001

Implementace systému environmentálního managementu představuje systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech oblastech podnikání. Skrze tento přístup firmy integrují péči o životní prostředí do svých obchodních strategií a každodenního provozu. Tento přístup zahrnuje vytvoření, zavedení a udržování strukturovaného systému environmentálního managementu (EMS), který je součástí celkového řízení a týká se všech prvků environmentálního chování

Celý článek ...