Aktuality

Vodní audit v rámci výzvy Udržitelné hospodaření s vodou

Dne 14. září 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo aktivitu s názvem Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I., která spadá pod Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Účelem této výzvy je podpora udržitelného hospodaření s vodou v průmyslovém sektoru, což zahrnuje podporu opatření směřujících k úspoře vody a optimalizaci jejího využití v podnikatelském prostředí. Tím se

Celý článek ...

Komunitní energetika

Komunitní energetika je přístup k výrobě, distribuci a spotřebě energie, který klade důraz na účast a zapojení místních komunit. Tento koncept se zaměřuje na demokratizaci energetického systému a umožňuje se lidem ve městech, vesnicích nebo obcích zapojovat i v produkci a řízení energie. Hlavními prvky komunitní energetiky jsou: Místní výroba energie: Komunity mohou vlastnit a provozovat obnovitelné zdroje

Celý článek ...

Výzva RES+ č.3 2024 – FVE na veřejných budovách

V rámci ministerstva životního prostředí je vyhlášena dotace pro obce do 3 000 obyvatel. Dotace je na instalaci nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Podporovány jsou projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné

Celý článek ...

Implementace ČSN EN ISO 14001

Implementace systému environmentálního managementu představuje systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech oblastech podnikání. Skrze tento přístup firmy integrují péči o životní prostředí do svých obchodních strategií a každodenního provozu. Tento přístup zahrnuje vytvoření, zavedení a udržování strukturovaného systému environmentálního managementu (EMS), který je součástí celkového řízení a týká se všech prvků environmentálního chování

Celý článek ...

ESG

Pomůžeme vám projít složitými pravidly směrnice CSRD o nefinančním reportingu a připravit se na udržitelnou budoucnost podnikání. ESG je zkratka pro environmental, social a governance, představuje soubor kritérií, které analyzují dopad podniku na společnost, životní prostředí a jeho transparentnost a odpovědnost. Tato metodika je klíčovým nástrojem pro formování udržitelných obchodních strategií a účinné naplňování stanovených cílů

Celý článek ...

PROGRAM EFEKT III. – výzva č. 3 a 4

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu úspor energie EFEKT III pro období let 2022 – 2027. Výzva se zaměřuje na podporu energetických úspor a snižování energetické náročnosti.   Výzva č. NPO 3/2024 Zpracování místní energetické koncepce (MEK) Dotace je určena na zpracování MEK, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat

Celý článek ...

Výzva RES+ Komunální FVE

V rámci Modernizačního fondu jsou aktuálně (17.8.2022 – 15.3.2023) nabízené dvě dotace: RES+ č. 3/2022 Komunální FVE pro malé obce do 3 000 obyvatel. Malé obce mohou čerpat až 75% podpory na pořízení fotovoltaických systémů na střechy veřejných budov. RES+ č. 4/2022 Komunální FVE pro větší obce. Dotační výzva je určena pro obce,

Celý článek ...

V. č. 38/2022 Sb. o kontrole kotlů

Dne 1. března 2022 nabyla platnost Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, která je prováděcí vyhláškou k § 6s odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Podle nového znění § 6a zákona č. 406/2000 Sb. se kontroly netýkají pouze kotlů, ale všech zdrojů tepla, včetně kombinovaných systémů vytápění

Celý článek ...