Obraťte se na nás a domluvte si schůzku s naším týmem specialistů zdarma. Můžeme Vám pomoct s vypracováváním energetického posudku, energetického managementu, místní energetické koncepce a posudku na životní prostředí (DSNH a klimatický dopad). Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Pro obce do 3 000 obyvatel (Výzva RES+ č. 3/2024) je nyní k dispozici plnění až 75% z uznatelných nákladů z dotace na komunitní energetiku a sdílení v obci, včetně nové FVE s akumulací do baterií, novou střechu a zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. Například, pokud má vaše obec volnou střechu na obecním a kulturním domě a potřebuje pokrýt náklady na čističku odpadních vod a veřejné osvětlení.

Pro obce nad 3 000 obyvatel (Výzva RES+ č. 4/2024)  je k dispozici menší procento dotace, ale v rámci dotačního programu můžete čerpat až 45 % na instalaci FVE a až 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice z uznatelných nákladů. Dotaci lze čerpat např. na novou FVE s akumulací do baterií, novou střechu a zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Obce nebo dobrovolné svazky obcí mohou získat na zpracování Místní energetické koncepce (MEK) 85% až 95 % podporu (Výzva č. NPO 3/2024).

Podnikatelé mohou získat 35% až 80% dotace na úspory energií v rámci výzvy OPTAKOperační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. A až 95% dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu (Výzva č. NPO 2/2024).

Občané žijící v rodinných a bytových domech a bytové domy patřící obci (Nová zelená úsporám) mohou získat 50% až 80% podporu na fotovoltaické elektrárny a další úsporná opatření.