Vypracujeme Vám energetický posudek rychle a spolehlivě. Posoudíme, zda Vaše nemovitost plní předem stanovené technické, ekologické a ekonomické parametry potřebné pro splnění dotačních podmínek a zda máte nárok na dotace. Najdeme energeticky úsporná opatření a tím ušetříme provozní náklady ve Vaší firmě.

Proč se energetický posudek zpracovává ?

Energetický posudek se zpracovává pouze pro zákonem vymezené oblasti.

Čtyři typy energetického posudku:

 • posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
 • posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny, respektive zavedení dodávky tepla,
 • posouzení   proveditelnosti   projektů   financovaných z dotačních programů,
 • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů.

Ušetřete peníze a přírodu s vypracovanými energetickými posudky pro dotační programy

K získání dotací z programu Nová zelená úsporám, Operačního programu Životní prostředí nebo OPTAK Vám postačí energetický posudek splňující dotační požadavky, který vypracujeme spolehlivě a rychle. Posoudíme, zda Vaše nemovitost splňuje předem stanovené technické, ekologické a ekonomické parametry potřebné pro splnění dotačních podmínek. Díky energetickému posudku tak zjistíme, zda máte nárok na dotace z následujících dotačních a operačních programů. Energetický posudek je zpracován dle V č. 141/2021 Sb. a její novelizace V č. 15/2022 Sb. o energetických posudcích.

Energetický posudek pro Operační program Životní prostředí

Zpracováním energetického posudku v rámci OPŽP z podporované oblasti Energetické úspory lze získat finance na zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie při výrobě tepla nebo elektřiny, efektivnější využívání odpadního tepla či na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Příklady podporovaných projektů:

 • zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní,
 • výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů,
 • instalace solárních termických či fotovoltaických systémů,
 • instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
 • podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetické standardu.

Energetický posudek pro Operační program podnikání a konkurenceschopnost

Pokud usilujete o snížení energetické náročnosti svého podniku, uvažujete o zateplení, modernizaci nebo rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách podniku, pak můžete zažádat o dotaci z programu Úspory energie, která je součástí OPPIK (dotační období 2014 – 2020). Dotace z OPPIK v r. 2021 končí a pro podnikatele je nyní připraven nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – OPTAK. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost rozdělí v letech 2021 – 2027 mezi české podniky téměř 80 mld. Kč. První dotační programy se začnou otevírat v létě 2021. Dodání potřebného energetického posudku budovy Vám zajistí naši energetičtí specialisté a to přesně v takové formě, která splňuje všechny požadavky výzvy.

Příklady podporovaných projektů:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku,
 • instalace akumulace elektrické energie.