Pro naše zákazníky provádíme:

 • Zpracujeme Vaši žádost k vyřízení dotací pro solární zdroje z národních fondů včetně energetických posudků
 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí el. energie.
 • Projektová příprava dle konkrétních požadavků investora.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaických aplikací, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů, dle požadavků investora.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.
 • Střešní leasing je jedním ze tří základních způsobů, jak můžete vydělávat finanční prostředky z vaší střechy využitím solární energie.
 • Pokud majitel nemovitosti aktuálně nedisponuje vlastními finančními prostředky na investici do střešní fotovoltaické elektrárny může využít střešní leasing.
 • Vlastní plochy střešní konstrukce můžu využít pro finanční úspory tím, že prostřednictvím leasingu nabídnu své střešní prostory k výrobě elektrické energie, kterou současně spotřebovávám.

Pro posouzení realizace střešního leasingu je uvažováno zatím pouze se střechami veřejnoprávních budov:

Pro naše zákazníky provádíme:

 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, a to včetně posouzení rizik při samotné realizaci, sklonu a natočení střechy, sousedních budov atd..
 • Výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí elektrické energie a jaká bude výsledná cena pro pronajímatele střechy.
 • Zjištění optimální celkové investice na realizaci solárních technologií s nejkratší délkou ekonomické návratnosti včetně bezpečnosti návratu investice.
 • Optimální návrh a projektová příprava dle konkrétních požadavků investora a pronajímatele střechy.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaické elektrárny, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace.
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.
 • Vyřízení licence pro výrobu el. energie z fotovoltaického zdroje.
 • Zpracujeme žádosti k vyřízení dotací pro solární zdroje z evropských i národních fondů.
STUDIE PROVEDITELNOSTI FVE A PROJEKTOVÁNÍ FVE

Pro naše zákazníky provádíme:

 • Zpracujeme Vaši žádost k vyřízení dotací pro solární zdroje z národních fondů včetně energetických posudků
 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí el. energie.
 • Projektová příprava dle konkrétních požadavků investora.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaických aplikací, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů, dle požadavků investora.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.
PRONÁJEM STŘECH K INSTALACI FVE
 • Střešní leasing je jedním ze tří základních způsobů, jak můžete vydělávat finanční prostředky z vaší střechy využitím solární energie.
 • Pokud majitel nemovitosti aktuálně nedisponuje vlastními finančními prostředky na investici do střešní fotovoltaické elektrárny může využít střešní leasing.
 • Vlastní plochy střešní konstrukce můžu využít pro finanční úspory tím, že prostřednictvím leasingu nabídnu své střešní prostory k výrobě elektrické energie, kterou současně spotřebovávám.

Pro posouzení realizace střešního leasingu je uvažováno zatím pouze se střechami veřejnoprávních budov:

Pro naše zákazníky provádíme:

 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, a to včetně posouzení rizik při samotné realizaci, sklonu a natočení střechy, sousedních budov atd..
 • Výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí elektrické energie a jaká bude výsledná cena pro pronajímatele střechy.
 • Zjištění optimální celkové investice na realizaci solárních technologií s nejkratší délkou ekonomické návratnosti včetně bezpečnosti návratu investice.
 • Optimální návrh a projektová příprava dle konkrétních požadavků investora a pronajímatele střechy.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaické elektrárny, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace.
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.
 • Vyřízení licence pro výrobu el. energie z fotovoltaického zdroje.
 • Zpracujeme žádosti k vyřízení dotací pro solární zdroje z evropských i národních fondů.