Pro naše zákazníky provádíme:

 •  Zpracujeme Vaši žádost k vyřízení dotací pro solární zdroje z národních fondů včetně energetických posudků
 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí el. energie.
 • Projektová příprava dle konkrétních požadavků investora.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaických aplikací, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů, dle požadavků investora.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.

Střešní leasing je jedním ze tří základních způsobů, jak můžete vydělávat finanční prostředky z vaší střechy využitím solární energie.
Pokud majitel nemovitosti aktuálně nedisponuje vlastními finančními prostředky na investici do střešní fotovoltaické elektrárny může využít střešní leasing. Vlastní plochy střešní konstrukce můžu využít pro finanční úspory tím, že prostřednictvím leasingu nabídnu své střešní prostory k výrobě elektrické energie, kterou současně spotřebovávám.

Pro posouzení realizace střešního leasingu je uvažováno zatím pouze se střechami veřejnoprávních budov:

Pro naše zákazníky provádíme:

 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, a to včetně posouzení rizik při samotné realizaci, sklonu a natočení střechy, sousedních budov atd..
 • Výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí elektrické energie a jaká bude výsledná cena pro pronajímatele střechy.
 • Zjištění optimální celkové investice na realizaci solárních technologií s nejkratší délkou ekonomické návratnosti včetně bezpečnosti návratu investice.
 • Optimální návrh a projektová příprava dle konkrétních požadavků investora a pronajímatele střechy.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaické elektrárny, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.
 • Vyřízení licence pro výrobu el. energie z fotovoltaického zdroje.
 • Zpracujeme žádosti k vyřízení dotací pro solární zdroje z evropských i národních fondů.
NÁVRHY A PROJEKTOVÁNÍ FVE

Pro naše zákazníky provádíme:

 •  Zpracujeme Vaši žádost k vyřízení dotací pro solární zdroje z národních fondů včetně energetických posudků
 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí el. energie.
 • Projektová příprava dle konkrétních požadavků investora.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaických aplikací, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů, dle požadavků investora.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.
PRONÁJEM STŘECH K INSTALACI FVE

Střešní leasing je jedním ze tří základních způsobů, jak můžete vydělávat finanční prostředky z vaší střechy využitím solární energie.
Pokud majitel nemovitosti aktuálně nedisponuje vlastními finančními prostředky na investici do střešní fotovoltaické elektrárny může využít střešní leasing. Vlastní plochy střešní konstrukce můžu využít pro finanční úspory tím, že prostřednictvím leasingu nabídnu své střešní prostory k výrobě elektrické energie, kterou současně spotřebovávám.

Pro posouzení realizace střešního leasingu je uvažováno zatím pouze se střechami veřejnoprávních budov:

Pro naše zákazníky provádíme:

 • Odborné posouzení lokality a místa z hlediska polohy pro realizaci solárních zařízení, a to včetně posouzení rizik při samotné realizaci, sklonu a natočení střechy, sousedních budov atd..
 • Výpočet energetické bilance navrženého zařízení tzn., jak velkou úsporu je možné očekávat, kolik toto zařízení vyrobí elektrické energie a jaká bude výsledná cena pro pronajímatele střechy.
 • Zjištění optimální celkové investice na realizaci solárních technologií s nejkratší délkou ekonomické návratnosti včetně bezpečnosti návratu investice.
 • Optimální návrh a projektová příprava dle konkrétních požadavků investora a pronajímatele střechy.
 • Zajištění vyjádření stavebních a dalších státních úřadů k zamýšlené výstavbě solárního zdroje.
 • Při výstavbě fotovoltaických elektráren zajištění připojení na distribuční el. síť včetně uzavření smlouvy o odběru el. energie.
 • Zajištění samotné realizace fotovoltaické elektrárny, včetně výběru dodavatele jednotlivých komponentů.
 • Doporučení k optimálnímu způsobu financování investic, včetně zajištění pojištění samotné realizace
 • Zajištění rychlého a odborného servisu.
 • Vyřízení licence pro výrobu el. energie z fotovoltaického zdroje.
 • Zpracujeme žádosti k vyřízení dotací pro solární zdroje z evropských i národních fondů.