Implementace systému environmentálního managementu představuje systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech oblastech podnikání. Skrze tento přístup firmy integrují péči o životní prostředí do svých obchodních strategií a každodenního provozu.

Tento přístup zahrnuje vytvoření, zavedení a udržování strukturovaného systému environmentálního managementu (EMS), který je součástí celkového řízení a týká se všech prvků environmentálního chování firmy.

I když zavedení EMS není pro firmy povinné a je dobrovolné, vedení firem si uvědomuje, že pokud chtějí zůstat konkurenceschopné, musí do svých strategií a plánování zahrnout otázky ochrany životního prostředí. Zavedení EMS přináší jako výsledek trvalý ekonomický růst a prosperitu firmy a současně postupné snižování negativních dopadů její činnosti, výrobků nebo služeb na životní prostředí. Tato strategie, známá také jako společensky odpovědné podnikání a opírající se o zásadu trvale udržitelného rozvoje, která dbá na potřeby současné generace bez ohrožení možností budoucích generací, je často nazývána strategií dvojího zisku.

Snížením zátěže životního prostředí se zvýší konkurenceschopnost podnikatelského subjektu.