Komunitní energetika je přístup k výrobě, distribuci a spotřebě energie, který klade důraz na účast a zapojení místních komunit. Tento koncept se zaměřuje na demokratizaci energetického systému a umožňuje se lidem ve městech, vesnicích nebo obcích zapojovat i v produkci a řízení energie.

Hlavními prvky komunitní energetiky jsou:

  1. Místní výroba energie: Komunity mohou vlastnit a provozovat obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární panely, větrné turbíny nebo malé vodní elektrárny. Tímto způsobem mohou snižovat závislost na centrálních energetických společnostech a získávat nezávislost.
  2. Energetická efektivita: Komunitní energetika může podporovat projekty na zvyšování energetické účinnosti ve veřejných budovách, soukromých domácnostech a průmyslových oblastech. Cílem je minimalizovat ztráty energie a snižovat celkovou spotřebu.
  3. Místní distribuce a řízení: Komunity mohou také spravovat distribuční sítě a energetické systémy. To zahrnuje přenos a distribuci elektřiny a tepelné energie, které jsou kontrolovány na místní úrovni.
  4. Zapojení veřejnosti: Demokratický proces a široká veřejná participace jsou klíčovými prvky komunitní energetiky. Místní obyvatelé mají příležitost podílet se na rozhodování týkajícím se energetických projektů a strategií.
  5. Podpora obnovitelných zdrojů: Komunitní energetika obvykle klade důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie, což přispívá k udržitelnosti a snižování negativního dopadu na životní prostředí.

Komunitní energetika může pomoci dosáhnout cílů udržitelného rozvoje a snížit emise skleníkových plynů. Různé modely komunitní energetiky existují v různých částech světa, a v některých regionech je tato myšlenka již úspěšně realizována.