Termovize je efektivní diagnostická a měřicí metoda v průmyslu, stavebnictví, ve fyzikálním výzkumu a v biologických oborech. Termovize měří bezkontaktně povrchovou teplotu těles s vysokou přesností v mnoha bodech současně a z bodů rekonstruuje teplotní pole, které převádí na viditelný obraz se znázorněnou teplotní stupnicí. Termovize umožňuje zjišťovat malé teplotní rozdíly mezi jednotlivými body obrazu a dovede rychle rozeznat teplotní rozdíly v čase.

Měření pomocí termovizní kamery se používá ve:

Stavebnictví

Měření termovizní kamerou ve stavebnictví je stanovení rozložení povrchových teplot na plášti budovy a zjištění, zda toto rozložení povrchové teploty je nestandardní, tj. je-li způsobeno např. špatně provedenými stavebními pracemi, poruchami izolace, netěsnostmi oken a dveří, kondenzací vlhkosti apod. Další využití je při kontrolách rozvodů tepla a energií, např. podlahových vytápění, nepřístupných teplovodů aj.

 • zjišťování a lokalizace míst tepelných ztrát budov jako podklad pro projektování izolace,
 • kontrola kvality provedených prací při kolaudaci,
 • vyhledávání závad pod podlahového topení,
 • kontrola technologického vybavení budov,
 • vyhledání defektů a prasklin v konstrukcích budovy.

Průmysl a elektrotechnika

Termovizní měření je nástroj pro identifikaci problémových oblastí při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie. Termovizní měření umožňuje on-line kontroly elektrických zařízení, protože se kontrola uskutečňuje během provozu pod zatížením, bez ovlivnění měřeného zařízení a bez nutnosti odstávek dodávky či odběru elektrické energie. Při preventivních kontrolách jsou případné závady objevované již v počátečním stádiu, což má vliv na ekonomiku provozu – termovizní měření je schopno detekovat místo pravděpodobné poruchy v elektrických zařízeních a tedy umožňuje provést případný zásah při pravidelných odstávkách zařízení. Termovizní měření umožňuje kontrolu: Měření povrchové teploty tělesa na celém povrchu současně a zobrazení takového teplotního pole se uplatní ve všech oblastech průmyslové výroby, kde se využívá teplonosných médií (teplárenství, těžký průmysl, chemický a zpracovatelský průmysl). Termovizní diagnostikou lze samozřejmě odhalit i všechna kritická místa, kde vlivem nesprávného či poruchového provozu dochází k zahřívání a tedy i ke zvyšování teploty:

 • pasových a kabelových vedení elektrické energie,
 • rozvaděčů a elektrických systémů,
 • zařízení MaR,
 • rozvoden NN, VN a VVN,
 • transformátorů a výzbroje transformátorových stanic,
 • měření teploty motorů, ložisek, převodovek za provozu,
 • kontrola technologických procesů při obrábění, svařování, ve slévárenství, při lisování,
 • kontrola tepelného namáhání materiálů a součástek v elektronice,
 • diagnostika silových elektrických zařízení pod napětím.