Nová zelená úsporám 2023+ spouští příjem žádostí na nové programové období od podzimu 2023.

V rámci žádosti NZÚ na FVE zpracováváme tyto dokumenty:

  • Technickou přípravu pro žádosti na připojení FVE, včetně jednopólového schéma.
  • Žádost na připojení FVE na distribuční síť.
  • Energetické hodnocení pro žádost o dotaci na FVE.

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy podporována dílčí i komplexní opatření.

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Efektivní využití zdrojů energie

Dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel):

  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
  • na instalaci solárních termických systémů,
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu,
  • na instalace fotovoltaických zdrojů.

Dešťovka

Dotace na využití srážkových vod a přečištěných odpadních vod v obytných domech.

Více o dotačním programu  na stránkách