Připravuje se dotace na úspory energie ve firmách. Pro malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou.

Dotace se vztahuje na:

  • výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
  • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,
  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
  • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, tepelná čerpadla apod.,
  • zavedení a modernizace systémů měření,
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • projektová dokumentace a energetické posudky.

Výše dotace:

  •  ve výši 0,5 mil – 200 mil. Kč

Příjem žádostí:   od 30. 05. 2024 do 31. 08. 2024