Jinecký trilobit aneb Bezpečně na cestách

Městys Jince na Příbramsku se těší na novou velkolepou akci „Jinecký trilobit aneb Bezpečně na cestách“.
Jinecký trilobit

Městys Jince se ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů rozhodl po koronavirové pandemii navázat na tradici oblíbených „Jineckých slavností“.
První ročník Jineckého trilobita proběhlo v Jincích na náměstí, v parku a okolí v pátek 23. a v sobotu 24. června 2023.

Jedním ze sponzorů akce byla i naše firma.

Klub stonožka Ostrava

Posláním klubu je zmírňovat důsledky zdravotního postižení člověka na život jeho a jeho rodiny, pomáhat zdravotně postiženým lidem a jejich rodinám v přístupu a využívání veškerých aktivit běžného života, v prosazování a naplňování jejich práva žít plnohodnotný život.

Principy poskytování služeb:

  • respektování práv a osobní volby uživatele
  • rozvoji soběstačnosti, seberealizace a nezávislosti na sociální službě
  • podpoře využívání přirozené vztahové sítě
  • dostupnosti pro všechny
  • odbourávání bariér veřejnosti v pohledu na osoby s postižením.

Stonožka organizuje víkendové akce i dlouhodobé pobyty, sociálně terapeutické dílny a volnočasovou činnost.

Stonožka Ostrava (stonozkaostrava.cz)