Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) nabízí široké možnosti financování projektů, které podporují inovace a rozvoj podnikání. Jedním z klíčových požadavků pro získání těchto dotací je plnění zásady „Do No Significant Harm“ (DNSH) a hodnocení klimatického dopadu projektů. Jak zajistit, že váš projekt splní tyto kritéria a získá potřebné financování? Přinášíme Vám řešení.

Co je zásada DNSH?

Zásada DNSH, neboli zásada „významně nepoškozovat“, je princip, který zajišťuje, že financované projekty nepovedou k významným škodám na životním prostředí. Je to klíčový faktor při hodnocení projektů financovaných z EU fondů, včetně OP TAK.

Naše služby: Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu

Nabízíme odborné služby v oblasti vypracování posudku plnění zásady DNSH a hodnocení klimatického dopadu pro projekty podporované z OP TAK. Pokud plánujete projekt v rámci OP TAK a potřebujete zajistit, že splní všechny environmentální požadavky, neváhejte nás kontaktovat. Naše služby vám pomohou nejen získat potřebné financování, ale také přispějí k udržitelnému rozvoji vašeho projektu.