Průkaz energetické náročnosti budovy zhotovujeme jednoduše a rychle pro všechny typy objektů po celé České republice.

Průkaz energetické náročnosti budovy je díky novele zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií nezbytným podkladem při stavbě, rekonstrukci, prodeji a pronájmu všech typů nemovitostí. Od určité velikosti a typu nemovitosti je nezbytný i při samotném vlastnictví. Pro vystavení průkazu PENB máme potřebnou kvalifikaci, oprávnění i zkušenosti a především významné reference po celé České republice.

Kdy potřebujete PENB?

Pokud jste stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, tak PENB potřebujete při:

 • výstavbě nových budov,
 • větších změnách dokončené budovy (zateplení, výměna oken),
 • prodeji budovy nebo její uceléné části (prodej bytu, kanceláře),
 • pronájmu budovy nebo její ucelené části (pronájem bytu, kanceláře).

Jde o budovu užívanou orgánem veřejné správy:

 • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 platí tato povinnost od 1. července 2013,
 • pro budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 platí tato povinnost od 1. července 2015.

Rodinný dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dum, muže využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupe domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.

Prodej či nový pronájem domu od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci již před samotným prodejem.

Bytový dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dum, muže využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.

Prodej či nový pronájem celé budovy od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci. Od roku 2013* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při prodeji jednotlivého bytu. Pokud jej majitel bytu na písemnou žádost od společenství vlastníku jednotek nezíská, muže vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy také v inzerci. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání).

Od roku 2016* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při novém pronájmu jednotlivého bytu. Průkaz energetické náročnosti se zpracovává pouze na celý bytový dům, poté jej využívají všichni majitelé jednotlivých bytu.

Bytový dum s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m² musí mít zpracovaný průkaz do 1. 1. 2015, nad 1000 m² do 1. 1. 2017 a menší do 1.1.2019. To se týká i bytového domu vlastněného družstvem.

Pojem energeticky vztažná plocha znamená vnější podlahovou plochu sečtenou po jednotlivých podlažích. Tato plocha bude tedy číselně větší (až o desítky procent), než je součet užitných ploch bytu nebo kancelářských prostor.

Veřejná budova (budova užívaná orgánem veřejné moci)

Do poloviny roku 2013 musela mít zpracovaný průkaz budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m² a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m². Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

Budovy veřejné moci

 • Obecní, městské a krajské úřady
 • Budovy policie ČR, městské policie
 • Budovy hasičských sborů, dobrovolných hasičů…
 • Budovy soudů a jiných správních orgánů
 • Budovy škol – mateřských, základních, středních…
 • Dětské domovy, internáty, kojenecké ústavy…
 • Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 • Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • Kulturní zařízení – divadla, kina…
 • Sportovní zařízení, sportoviště…
 • Budovy stravovacích zařízení

Kancelářská komerční budova

Zde platí stejné požadavky jako u bytového domu. Na prodej ci nový pronájem jednotlivé kanceláře nebo podlaží se pak vztahují požadavky jako na byt.

Výjimky

Výjimku z povinností zpracovat průkazy mají budovy s energeticky vztažnou plochou do   50 m², budovy pro náboženské účely jako jsou kostely, mešity či chrámy a také chaty a chalupy, tedy objekty využívané pro rodinnou rekreaci, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Další výjimka se vztahuje na průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ.

RODINNÝ DŮM

Rodinný dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dum, muže využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupe domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.

Prodej či nový pronájem domu od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci již před samotným prodejem.

BYTOVÝ DŮM

Bytový dům

Novostavba od roku 2013*. Povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení.

Renovace od roku 2013*, pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dum, muže využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.

Prodej či nový pronájem celé budovy od roku 2013*. Indikace energetické třídy a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci. Od roku 2013* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při prodeji jednotlivého bytu. Pokud jej majitel bytu na písemnou žádost od společenství vlastníku jednotek nezíská, muže vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. V případě, že se předkládá průkaz, musí být indikace energetické třídy také v inzerci. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání).

Od roku 2016* existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při novém pronájmu jednotlivého bytu. Průkaz energetické náročnosti se zpracovává pouze na celý bytový dům, poté jej využívají všichni majitelé jednotlivých bytu.

Bytový dum s energeticky vztažnou plochou nad 1500 m² musí mít zpracovaný průkaz do 1. 1. 2015, nad 1000 m² do 1. 1. 2017 a menší do 1.1.2019. To se týká i bytového domu vlastněného družstvem.

Pojem energeticky vztažná plocha znamená vnější podlahovou plochu sečtenou po jednotlivých podlažích. Tato plocha bude tedy číselně větší (až o desítky procent), než je součet užitných ploch bytu nebo kancelářských prostor.

VEŘEJNÁ BUDOVA

Veřejná budova (budova užívaná orgánem veřejné moci)

Do poloviny roku 2013 musela mít zpracovaný průkaz budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m² a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m². Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

BUDOVY VEŘEJNÉ MOCI

Budovy veřejné moci

 • Obecní, městské a krajské úřady
 • Budovy policie ČR, městské policie
 • Budovy hasičských sborů, dobrovolných hasičů…
 • Budovy soudů a jiných správních orgánů
 • Budovy škol – mateřských, základních, středních…
 • Dětské domovy, internáty, kojenecké ústavy…
 • Domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou
 • Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení
 • Kulturní zařízení – divadla, kina…
 • Sportovní zařízení, sportoviště…
 • Budovy stravovacích zařízení
KANCELÁŘSKÁ BUDOVA

Kancelářská komerční budova

Zde platí stejné požadavky jako u bytového domu. Na prodej ci nový pronájem jednotlivé kanceláře nebo podlaží se pak vztahují požadavky jako na byt.

VYJÍMKY

Výjimky

Výjimku z povinností zpracovat průkazy mají budovy s energeticky vztažnou plochou do   50 m², budovy pro náboženské účely jako jsou kostely, mešity či chrámy a také chaty a chalupy, tedy objekty využívané pro rodinnou rekreaci, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Další výjimka se vztahuje na průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ.

Průkaz energetické náročnosti

Náležitosti a metodiku výpočtu průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) popisuje vyhláška č. 264/2020 Sb., která ve své podstatě postihuje toky jednotlivých energií spotřebovaných budovou při jejím provozu.

 • Vytápění
 • Chlazení
 • Vzduchotechnika, tj. mechanické větrání včetně zvlhčování vzduchu
 • Příprava teplé vody
 • Osvětlení

PENB je podle zákona (406/2000 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace při výstavbě nových budov, dále při energeticky významných změnách stávajících budov (např. výměna oken, zateplení či rekonstrukce budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2, a také při prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí.

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná zákonem č. 406/2000 Sb. § 10, což je energetický specialista nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb. Oprávněná osoba pro zpracování energetického průkazu musí být ovšem přezkoušená ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností vypracování energetického průkazu náročnosti budov.

Pozor na kvalitu a nízké ceny zpracovaných PENB

Energetický štítek obálky budovy

Je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrických spotřebičů. Energetický štítek obálky budovy podle technické normy ČSN 730540-2:2011. Oproti původní normě se hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem.