Používaný odborný software:

 • PROTECH – software pro oblast hodnocení energetické náročnosti budov a TZB
 • SVOBODA software – kompletní řešení pro stavební techniku
 • SVOBODA – TEPLO 2017 – program pro výpočet tepla
 • PV*SOL – program pro návrh a projektování fotovoltaické elektrárny
 • SketchUp Pro – 3D modelování, kreslení
 • profiCad – tvorba elektrotechnické dokumentace (silnoproud i slaboproud)
 • IS ENERGIS – komplexní SW nástroj pro řízení podnikových procesů, řízení energetického managementu
 • TESCO SW – EMA+ – softwarový nástroj zajišťují online provoz, správu a údržbu nemovitostí

Měření fyzikálních veličin:

 • Anemometr TA 888 Greisinger – měření rychlosti vzduchu, objemového průtoku a teploty vzduchu
 • Wattmetr – elektrický měřící přístroj, který měří činný výkon elektrického proudu
 • Analyzátor Festo – měření emisí ze spalovacích zdrojů
 • Greisinger G 7500 – ruční měřící přístroj pro analýzu vody, PH, měrné vodivosti, obsahu kyslíku rozpuštěného ve vodě a teploty
 • Termovizní kamery – umožňují zobrazit infračervené záření tělesa, aby jej bylo možné vidět, výstupem je infračervený snímek
 • Digitální Luxmetr – umožňuje měření intenzity osvětlení, světelnost žárovek a LED osvětlení