Naše firma zajišťuje také služby týkající se zpracování energeticko-ekonomických studií, včetně studií proveditelnosti.

Energická studie slouží především pro projektanty, aby už ve fázi projektování stavby optimalizovali projekt z hlediska energetické náročnosti. Slouží také při rozhodování o investičních záměrech oprav budov, zavádění nových technologií, úsporných opatření tam, kde není přímo vyžadování energetický audit.

Nabízíme poradenství v oblasti strategického plánování, projektového a strategického řízení, investičního plánování a tvorby podnikatelských záměrů pro firmy i další právnické subjekty.