Otevřená výzva:  Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů

Podporu můžeme získat na:  

  • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní a další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy.
  • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy.)
  • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu;

Další aktivity viz kap. 4.1 Výzvy.

Pro malé, střední a velké podniky.

Míra podpory je 30 – 80 % celkových způsobilých výdajů 

Zahájení příjmu: 24.05.2024

Ukončení příjmu: 31.10.2025