Dne 14. září 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo aktivitu s názvem Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I., která spadá pod Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Účelem této výzvy je podpora udržitelného hospodaření s vodou v průmyslovém sektoru, což zahrnuje podporu opatření směřujících k úspoře vody a optimalizaci jejího využití v podnikatelském prostředí. Tím se přispívá k implementaci principů oběhového hospodářství a adaptaci ekonomiky na změny v klimatu.

Podmínkou zisku dotace je mimo jiné i zpracování Vodního auditu.

Podporované aktivity:

  • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
  • Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
  • Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
  • Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Příjem žádostí: 14. 9. 2023 – 28. 6. 2024