Vodní audit je nezbytnou součástí, vstupním parametrem úspěšné realizace šetření s vodou v praxi.

Co je Vodní audit?

Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného subjektu. Zabývá se především vodními zdroji, využitím vody v podniku i hospodárnému nakládání s odpadní vodou. Je cestou, jak zlepšit hospodaření s vodou v průmyslových podnicích.

Obsah vodního auditu:

 • kde je voda využívaná,
 • jaká je spotřeba vody,
 • kde a jak můžeme šetřit s vodou,
 • topografie místa,
 • jak se chovat při nakládání s vodou,
 • identifikace možných rizik,
 • návrh inovativních opatření.

Cílové skupiny vodního auditu:

 • podnikatelské subjekty,
 • majitelé rodinných, bytových a rekreačních objektů.

Výhody vodního auditu:

 • komplexní přehled hospodaření s vodou v podniku za poslední 3 roky,
 • konkrétní návrh opatření pro zlepšení hospodaření s vodou vč. finanční náročnosti,
 • zefektivnění provozu,
 • optimalizace spotřeby vody ve firmě.