Vodní audit je nezbytnou součástí, vstupním parametrem úspěšné realizace šetření s vodou v praxi.

Co je Vodní audit?

Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného subjektu. Zabývá se především vodními zdroji, využitím vody v podniku i hospodárnému nakládání s odpadní vodou. Je cestou, jak zlepšit hospodaření s vodou v průmyslových podnicích.

Obsah vodního auditu

 • kde je voda využívaná
 • jaká je spotřeba vody
 • kde a jak můžeme šetřit s vodou
 • topografie místa
 • jak se chovat při nakládání s vodou
 • identifikace možných rizik
 • návrh inovativních opatření

Cílové skupiny Vodního auditu

 • podnikatelské subjekty
 • majitelé rodinných, bytových a rekreačních objektů

Výhody Vodního auditu

 • komplexní přehled hospodaření s vodou v podniku za poslední 3 roky
 • konkrétní návrh opatření pro zlepšení hospodaření s vodou vč. finanční náročnosti
 • zefektivnění provozu
 • optimalizace spotřeby vody ve firmě