Všeobecné obchodní podmínky

společnosti AB Solartrip s.r.o., IČO 640 84 701, se sídlem Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, zapsané v
obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8627