Instalace FVE: s výkonem nad 50 kW (na katastrální území města Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp   (včetně) s využitím elektřiny vyrobené pro vlastní spotřebu.

Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s podporou na  instalaci FVE mohou být dále podporovány :

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Žádat můžou stávající i budoucí držitelé licence.

Přednostně podpořeny instalace FVE  v těchto krajích: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký.

Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024