Navýšení alokace u dotace:  Zavedení systému hospodaření  s energií v podobě energetického managementu.

Začátek podávání žádostí: od 10. 5. 2024 (navýšení alokace)

Ukončení podávání žádostí: do 30.6.2025 nebo do vyčerpání alokace

Z poskytnuté dotace lze hradit:

  • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů;
  • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.;
  • výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč;
  • výdaje na certifikaci ISO 50001;