Provádíme poradenství, konzultace a komplexní servis  pro  možné dotační programy, zejména však z národních programů ČR a strukturálních fondů evropské unie.

Součástí našich služeb je zpracování kompletní žádosti, včetně  projektové dokumentace, samotné žádosti, energetického posouzení (energetický audit), organizace výběrového řízení, vypracování monitorovací zprávy a další administrace spojená s realizací projektu.

Pomůžeme Vám vybrat také kvalitní technologie a dodavatele v rámci dotace.

Příklady dotačních programů

  1. Operační program životního prostředí (OPŽP)
  2. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK)
  3. Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK)
  4. Národní programy Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
  5. Státní program na podporu úspor energie (EFEKT)
  6. Integrovaný regionální operační program (IROP)
  7. Modernizační fond (MF)
  8. Národní plán obnovy (NPO)

Aktuální dotační programy

pro úspory energie a obnovitelné zdroje od 09/2020

NázevDatum vyhlášeníDatum ukončeníAlokace KčPředmět dotacePodporované subjektyOdkaz na program
OPTAK Úspory energie: Dotace na úspory energie ve firmách - připravuje se na rok 2023/2024500 tis. - 200 mil.výše dotace 500 tis. - 200 mil. Kč, dotace na výměnu energeticky neefektivních strojů, zateplení budov vč. střechy, výměna oken, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, OZE, zavedení a modernizace systému měření, využití odpadní energie ve výrobních procesech, projektová dokumentace a energetické posudkyMalý podnik, střední podnik a velký podnikOdkaz zde
OPTAK - OZE - výzva malé vodní elektrárny6.9.202313.12.20241 - 100 mil.Dotace na výstavbu nebo modernizaci malých vodních elektráren.Malé, střední i velké podniky (mimo území hl. města Prahy)Odkaz zde
OPTAK - OZE - výzva vtláčení biometanu6.9.202313.12.20241 - 100 mil.Dotace na pořízení technologie umožňující úpravu bioplynu na biometan.Malé, střední i velké podniky (mimo území hl. města Prahy)Odkaz zde
Českomoravská záruční a rozvojová banka2017výše úvěru: minimálně 500 tis. Kč, maximálně 60 mil. KčSoukromé subjektyOdkaz zde
SFŽP Modernizační fond20212030150 mld. Kčdle podmínek programuSoukromé subjekty, veřejný sektorOdkaz zde
Modernizační fond - program HEAT č. 1/2022- Modernizace tepláren26.4.202329.3.20241 mld. KčPodpora zaměřena na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií zejména rozvodů vč. předávacích stanic a řídících a zabezpečovacích systémů. na území hl. města PrahyVlastníci řešeného zdroje tepelné energie, vlastní SZTE, kteří licenci nedisponujíOdkaz zde
Modernizační fond - výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce17.8.202230.06.20231,5 mld. Kčdotační podpora je určena pro menší obce, mohou čerpat až 75% podpory na pořízení fotovoltaických systémů na střechy veřejných budov do 1 MWp na jedno předávací místoObec s max. počtem 3 000 obyvatelOdkaz zde
Modernizační fond - výzva RES+ č. 4/2022 - Komunální FVE pro větší obce17.8.202230.06.20232,5 mld. Kčdotační podpora je určena pro větší obce, mohou čerpat až 75% podpory na pořízení fotovoltaických systémů na střechy veřejných budov do 1 MWp na jedno předávací místoObec, samosprávné městské obvody, městské části a jimi zřízené příspěvkové organizaceOdkaz zde
Modernizační fond - ENERG ETS č. 1/2022 - modernizace zdrojů a technologií: malé projekty29.11.202230.06.20235 mld. KčPodpora je zaměřena na snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci ener. systémů, zlepšení ener. účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.Subjekty provozující zařízení EU ETS na území ČROdkaz zde
Modernizační fond - ENERG ETS č. 2/2022 - modernizace zdrojů a technologií: velké projekty29.11.202230.06.20238 mld. KčPodpora je zaměřena na snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci ener. systémů, zlepšení ener. účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.Subjekty provozující zařízení EU ETS na území ČROdkaz zde
OPŽP výzva č. 1124.08.202231.05.2023825 mil. KčCílem je zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veř. budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veř. budováchVeřejný sektor - obce, kraje, příspěv. organizace, městské části….Odkaz zde
OPŽP výzva č. 3703.04.202301.03.20242,5 mld. KčPodpora se zaměřuje na snížení ener. náročnosti veř. budov a je platná pro Ústecký, Karlovarská, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.Obce, městské části, dobrovolné svazky, kraje, příspěv. organizace, státní podniky - vlastníci veř. budov
OPŽP výzva č. 3803.04.202301.03.20242,5 mld. KčPodpora se zaměřuje na snížení ener. náročnosti veř. budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.Obce, městské části, dobrovolné svazky, kraje, příspěv. organizace, státní podniky - vlastníci veř. budov
NZU - Nová zelená úsporám (rodinné a bytové domy)200931.12.202239 mld. Kčpodpora renovace rodinných a bytových domů, solární termické a fotovoltaické systémy, zelené střechy a venkovní stínící technika, výměna zdroje tepla, ohřev vodySoukromé subjektyOdkaz zde

Modernizační fond

ČísloNázev programuZkrácený názevZaměření programu
1Modernizace soustav zásobování tepelnou energiíHEATPodpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie
2Nové obnovitelné zdroje v energeticeRES+Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie
3Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETSENERG ETSPodpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS
4Zlepšení energetické účinnosti v podnikáníENERGPodpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání, mimo zařízení v EU ETS
5Modernizace dopravy v podnikatelském sektoruTRANSComPodpora projektů podnikatelských subjektů pro nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu
6Modernizace veřejné dopravyTRANSGovPodpora projektů pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, pro pořízení: a) vozidel na alternativní pohon pro veřejnou přepravu osob b) vozidel na alternativní paliva pro obce, kraje, jejich příspěvkové organizace
7Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuřeENERGovPodpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách
8Komunitní energetikaKOMUNERGPodpora otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb
9Modernizace soustav veřejného osvětleníLIGHTPUBPodpora rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků

Harmonogram příjmu žádostí v programech Modernizačního fondu

Program2021202220232024
1) HEAT24.5.
2) RES+12.7.
3) ENERG ETS19.7.
4) ENERG
5) TRANScom
6) TRANSGov
7) ENERGov
8) KOMUNERG
9) LIGHTPUB